USD26.261
Мы на facebook
Отключить рекламу
Отключить рекламу

Фонд соціального захисту інвалідів

Калькулятор для розрахунку суми санкцій за невиконання нормативу робочих місць
Середньооблікова кількість штатних працівників, (осіб)
Середньооблікова кількість працівників, яким встановлена інвалідність, (осіб)
Кількість інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях, (осіб)
Фонд оплати праці штатних працівників,(тис.грн.)
Середньорічна заробітна плата штатного працівника, (грн.)
Сума санкцій за невиконання нормативу робочих місць, (грн.)
Калькулятор для розрахунку пені за несплату санкції
Калькулятор для розрахунку пені за несплату санкції до (ДД.ММ.ГГГГ)
Адміністративно-господарська санкція, яку повинно сплатити, (грн)
Облікова ставка НБУ, що діяла на момент сплати, %
Сума пені за один день, (грн)
Дата фактичного погашення боргу ( дата нарахування пені ) (ДД.ММ.ГГГГ)
Кількість днів у період
Сума пені, (грн.)

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ВИДАННЯМ
Контекстна реклама
Курси валют
Налаштування
Оформлення
Світла тема
(стандартний)
Сіра тема
Темна тема
Параметри екрану
Фіксована ширина
(стандартний)
На весь екран