Норма продолжительности рабочего времени2010 pik  2009 pik   2008 pik   2007 pik   2006 pik

2010 pik

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

   ЛИСТ
   від 25.08.2009 р. N 9681/0/14-07/13

   Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік
   Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.
   Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
   Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
   Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
   1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
   Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
   2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.
   Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163.
   Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та ін.).
   Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.
   Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
   При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
   Відповідно до статті 73 КЗпП у 2010 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
   • 1 січня - Новий рік;
   • 7 січня - Різдво Христове;
   • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
   • 4 квітня - Пасха (Великдень);
   • 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
   • 9 травня - День Перемоги;
   • 23 травня - Трійця;
   • 28 червня - День Конституції України;
   • 24 серпня - День незалежності України.
   Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2010 році вихідний день у неділю 4 квітня має бути перенесений на понеділок 5 квітня, вихідний день у суботу 1 травня - на понеділок 3 травня, вихідний день у неділю 2 травня - на вівторок 4 травня, вихідний день у неділю 9 травня на понеділок 10 травня, вихідний день у неділю 23 травня - на понеділок 24 травня.
   Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
   У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.
   Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв'язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
   При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
   Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.
   Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2010 рік (додається), розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
   За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2010 рік становитиме:
   • при 40-годинному робочому тижні - 2004 год.;
   • при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 год.;
   • при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 год.;
   • при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 год.;
   • при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 год.;
   • при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 год.;
   • при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 год.;
   • при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 год.;
   • при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 год.;
   • при 18-годинному робочому тижні - 903,6 год.

   Заступник Міністра В. Онищук

N п/п Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2010 рік
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1, 7) - 1 - 8 1 - 4 4 (1, 2, 9, 23) 1 - 28 - 1 - 24 - - - - 10
3 Кількість вихідних днів 10 8 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 12 8 9 9 14 9 9 10 8 10 8 8 114
5 Кількість робочих днів 19 20 22 21 17 21 22 21 22 21 22 23 251
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 - 6 - - 1 - 30 - - - 1 - 23 - - - 1 - 31 4
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7 40-годинному робочому тижні 151 160 176 167 136 168 176 167 176 168 176 183 2004
8 39-годинному робочому тижні 148.2 156 171.6 163.8 132.6 163.8 171.6 163.8 171.6 163.8 171.6 179.4 1957.8
9 38,5-годинному робочому тижні 146.3 154 169.4 161.7 130.9 161.7 169.4 161.7 169.4 161.7 169.4 177.1 1932.7
10 36-годинному робочому тижні 136.9 144 158.4 151.3 122.4 151.2 158.4 151.3 158.4 151.2 158.4 165.7 1807.6
11 33-годинному робочому тижні 125.6 132 145.2 138.8 112.2 138.6 145.2 138.8 145.2 138.6 145.2 152 1657.4
12 30-годинному робочому тижні 114.3 120 132 126.3 102 126 132 126.3 132 126 132 138.3 1507.2
13 25-годинному робочому тижні 95.4 100 110 105.4 85 105 110 105.4 110 105 110 115.4 1256.6
14 24-годинному робочому тижні 91.6 96 105.6 101.2 81.6 100.8 105.6 101.2 105.6 100.8 105.6 110.8 1206.4
15 20-годинному робочому тижні 76.5 80 88 84.5 68 84 88 84.5 88 84 88 92.5 1006
16 18-годинному робочому тижні 69 72 79.2 76.2 61.2 75.6 79.2 76.2 79.2 75.6 79.2 83.4 906


2009 pik

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 30.09.2008 р. N 10338/0/14-08/13

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2009 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися зазначеним нижче. Як передбачено ч. 1 ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Підприємства й організації під час укладення колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено ч. 1 цієї статті. У разі встановлення меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом. Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 год. на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 год. на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють упродовж навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої абзацом першим цього пункту для осіб відповідного віку; 2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 год. на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 163. Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для деяких категорій працівників (учителів, лікарів та ін.). Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до і 4 років або дитину-інваліда. Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги. Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину за п'ятиденного і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденним робочим тижнем не може перевищувати п'яти годин. Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2009 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться в такі святкові і неробочі дні: 1 січня - Новий рік;
7 січня - Різдво Христове;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
19 квітня - Пасха (Великдень);
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня - День Перемоги;
7 червня - Трійця;
28 червня - День Конституції України;
24 серпня - День незалежності України.

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним, днем, вихідний переноситься на наступний день після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня а вихідними днями в суботу та неділю в 2009 р. вихідний день у неділю 8 березня має бути перенесений на понеділок 9 березня, вихідний день у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня, вихідний день у суботу 2 травня - на понеділок 4 травня, вихідний день у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня, вихідний день у неділю 7 червня - на понеділок 8 червня, вихідний день у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.
У зв'язку з тим, що це розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів ухвалюється роботодавцем самостійно через видання наказу чи іншого розпорядчого документа.
Ухвалене роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу в місяцях, в яких запроваджено таке перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв'язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що в разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи в цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах й організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог ст. 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2009 р. (додається), розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та з відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов залежно від тривалості робочого тижня норма робочого часу на 2009 р. становитиме:
при 40-годинному робочому тижні - 2004 год.;
при 39-годинному робочому тижні -1957,8 год.;
при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 год.;
при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 год.;
при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 год.;
при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 год.;
при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 год.;
при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 год.;
при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 год.;
при 18-годинному робочому тижні - 903,6 год.

Заступник Міністра В. Онищук

Додаток
до листа
від 30 вересня 2008 р. N 10338/0/14-08/13

N Показник  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  2009 рік 
Кількість календарних днів  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31  365 
1.  Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)  2(1, 7)  -   1(8)  1(19)  3(1, 2, 9)  2(7, 28)  1(24)  10 
Кількість вихідних днів  10  10  104 
Кількість днів, робота в які не проводиться  11  10  13  10  11  114 
Кількість робочих днів  20  20  21  21  18  20  23  20  22  22  21  23  251 
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)  1(6)        1(30)  1(8)  1(31) 
при 40-годинному робочому тижні  159  160  168  167  143  160  184  160  176  176  168  183  2004 
39-годинному робочому тижні  156,0  156,0  163,8  163,8  140,4  156,0  179,4  156,0  171,6  171,6  163,8  179,4,  1957,8 
38,5-годинному робочому тижні  154,0  154,0  161,7  161,7  138,6  154,0  177,1  154,0  169,4  169,4  161,7  177,1  1932,7 
10  36-годинному робочому тижні  144,0  144,0  151,2  151,2  129,6  144,0  165,6  144,0  158,4  158,4  151,2  165,6  1807,2 
11  33-годинному робочому тижні  132,0   132,0  138,6  138,6  118,8  132,0  151,8  132,0  145,2  145,2  138,6  151,8  1656,6 
12  30-годинному робочому тижні  120,0  120,0  126,0  126,0  108,0  120,0  138,0  120,0  132,0  132,0  126,0  138,0  1506,0 
13  25-годинному робочому тижні  100,0  100,0  105,0  105,0  90,0  100,0  115,0  100,0  110,0  110,0  105,0  115,0  1255,0 
14  24-годинному робочому тижні  96,0  96,0  100,8  100,8  86,4  96,0  110,4  96,0  105,6  105,6   100,8  110,4  1204,8 
15  20-годинному робочому тижні  80,0  80,0  84,0  84,0  72,0  80,0  92,0  80,0  88,0  88,0  84,0  92,0  1004,0 
16  18-годинному робочому тижні  72,0  72,0  75,6  75,6  64,8  72,0  82,8  72,0  79,2  79,2  75,6  82,8  903,6 2008 pik

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 18.09.2007 р. N 6884/0/14-07/13
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися таким. Як передбачено статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації під час укладення колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом. Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП у 2008 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
• 1 січня - Новий рік;
• 7 січня - Різдво Христове;
• 8 березня - Міжнародний жіночий день;
• 27 квітня - Пасха (Великдень);
• 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня - День Перемоги;
• 15 червня - Трійця;
• 28 червня - День Конституції України;
• 24 серпня - День незалежності України.
Згідно із частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня із вихідними днями у суботу та неділю у 2008 році вихідний день у суботу 8 березня має бути перенесений на понеділок 10 березня, вихідний день у неділю 27 квітня - на понеділок 28 квітня, вихідний день у неділю 15 червня - на понеділок 16 червня, вихідний день у суботу 28 червня - на понеділок 30 червня, вихідний день у неділю 24 серпня - на понеділок 25 серпня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем, що призводить до зміни графіка роботи підприємства. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу та оплати лікарняних мають відбуватись на підставі прийнятого на підприємстві рішення щодо перенесення робочих днів, тобто по зміненому у зв'язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства. При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2008 рік (додається), розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів. За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2008 рік становитиме:
• при 40-годинному робочому тижні - 2011 годин;
• при 39-годинному робочому тижні - 1965,6 години;
• при 38,5-годинному робочому тижні - 1940,4 години;
• при 36-годинному робочому тижні - 1814,4 години;
• при 33-годинному робочому - 1663,2 години;
• при 30-годинному робочому тижні - 1512,0 години;
• при 25-годинному робочому тижні - 1260,0 години;
• при 24-годинному робочому тижні - 1209,6 години;
• при 20-годинному робочому тижні - 1008,0 години;
• при 18-годинному робочому тижні - 907,2 години.
Заступник Міністра М. Солдатенков

Додаток до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 18 вересня 2007 р. N 6884/0/14-07/13
п/п Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2008 рік
1 Кількість календарних днів 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 1 1 3 2 1 10
(1, 7) -8 -27 (1, 2, 9) (15, 28) -24
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 10 8 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 9 12 11 8 11 8 8 10 8 114
5 Кількість робочих днів 21 21 20 21 19 19 23 20 22 23 20 23 252
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 1 1 1 1 5
-7 -30 -8 -27 -31
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7 40-годинному робочому тижні 168 168 159 167 151 151 184 160 176 184 160 183 2011
8 39-годинному робочому тижні 163,8 163,8 156,0 163,8 148,2 148,2 179,4 156,0 171,6 179,4 156,0 179,4 1965,6
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 161,7 154,0 161,7 146,3 146,3 177,1 154,0 169,4 177,1 154,0 177,1 1940,4
10 36-годинному робочому тижні 151,2 151,2 144,0 151,2 136,8 136,8 165,6 144,0 158,4 165,6 144,0 165,6 1814,4
11 33-годинному робочому тижні 138,6 138,6 132,0 138,6 125,4 125,4 151,8 132,0 145,2 151,8 132,0 151,8 1663,2
12 30-годинному робочому тижні 126,0 126,0 120,0 126,0 114,0 114,0 138,0 120,0 132,0 138,0 120,0 138,0 1512,0
13 25-годинному робочому тижні 105,0 105,0 100,0 105,0 95,0 95,0 115,0 100,0 110,0 115,0 100,0 115,0 1260,0
14 24-годинному робочому тижні 100,8 100,8 96,0 100,8 91,2 91,2 110,4 96,0 105,6 110,4 96,0 110,4 1209,6
15 20-годинному робочому тижні 84,0 84,0 80,0 84,0 76,0 76,0 92,0 80,0 88,0 92,0 80,0 92,0 1008,0
16 18-годинному робочому тижні 75,6 75,6 72,0 75,6 68,4 68,4 82,8 72,0 79,2 82,8 72,0 82,8 907,2

2007 pik

Додаток
до листа Міністерства праці та соціальної політики України
від 9 жовтня 2006 р. N 6540/0/14-06/13

ПРО РОЗРАХУНОК НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2007 РІК

При розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися наступним. Як передбачено статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Згідно зі статтею 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
- для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
- для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП робота у 2007 році не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях у такі святкові і неробочі дні:
1 січня - Новий рік;
7 січня - Різдво Христове;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
8 квітня - Пасха (Великдень);
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня - День Перемоги;
27 травня - Трійця;
28 червня - День Конституції України;
24 серпня - День незалежності України.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня із вихідними днями у суботу та неділю у 2007 році вихідний день у неділю 7 січня має бути перенесений на понеділок 8 січня, вихідний день у неділю 8 квітня - на понеділок 9 квітня, а вихідний день у неділю 27 травня - на понеділок 28 травня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, переносити робочі дні.
У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем, що призводить до зміни графіка роботи підприємства. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу та оплати лікарняних мають відбуватись на підставі прийнятого на підприємстві рішення щодо перенесення робочих днів, тобто по зміненому у зв'язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства. При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який є попереднім святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдину норму тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути відмінна залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50-53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2007 рік (додається), розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів. За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2007 рік становитиме:
при 40-годинному робочому тижні - 2002 години;
при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 години;
при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 години;
при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 години;
при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 години;
при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;
при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 годин;
при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 години;
при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 годин;
при 18-годинному робочому тижні - 903,6 години.

Заступник міністра
М. Солдатенко

Додаток
до листа Міністерства праці та соціальної політики України
від 9 жовтня 2006 р. N 6540/0/14-06/13

N з/п Показники Сі-чень Лю-тий Бере-зень Кві-тень Тра-вень Чер-вень Ли-пень Сер-пень Вере-сень Жов-тень Листо-пад Гру-день 2007 рік
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів 2 1 1 4 1 1 10
релігійних свят (число міся-ця, на яке припадає свято)
1, 7 8 8 1, 2, 9, 27 28 24
3 Кількість вихідних днів 8 8 9 9 8 9 9 8 10 8 8 10 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 10 10 12 10 9 9 10 8 8 10 114
5 Кількість робочих днів 21 20 21 20 19 20 22 22 20 23 22 21 251
6 Кількість днів, що пере-дують святковим та неробо-чим, в які тривалість робо-чого дня (зміни) при 40-го-динному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 1 1 1 1 1 6
7 30 8 27 23 31
Норма тривалості робочого часу, год.
N з/п Показники Сі-чень Лю-тий Бере-зень Кві-тень Тра-вень Чер-вень Ли-пень Сер-пень Вере-сень Жов-тень Листо-пад Гру-день 2007 рік
7 при 40-годинному робочому тижні 168 160 167 159 151 159 176 175 160 184 176 167 2002
8 39-годинному робочому тижні 163,8 156,0 163,8 156,0 148,2 156,0 171,6 171,6 156,0 179,4 171,6 163,8 1957,8
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154,0 161,7 154,0 146,3 154,0 169,4 169,4 154,0 177,1 169,4 161,7 1932,7
10 36-годинному робочому тижні 151,2 144,0 151,2 144,0 136,8 144,0 158,4 158,4 144,0 165,6 158,4 151,2 1807,2
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132,0 138,6 132,0 125,4 132,0 145,2 145,2 132,0 151,8 145,2 138,6 1656,6
12 30-годинному робочому тижні 126,0 120,0 126,0 120,0 114,0 120 132,0 132,0 120,0 138,0 132,0 126,0 1506,0
13 25-годинному робочому тижні 105,0 100,0 105,0 100,0 95,0 100,0 110,0 110,0 100,0 115,0 110,0 105,0 1255,0
14 24-годинному робочому тижні 100,8 96,0 100,8 96,0 91,2 96,0 105,6 105,6 96,0 110,4 105,6 100,8 1204,8
15 20-годинному робочому тижні 84,0 80,0 84,0 80,0 76,0 80,0 88,0 88,0 80,0 92,0 88,0 84,0 1004,0
16 18-годинному робочому тижні 75,6 72,0 75,6 72,0 68,4 72,0 79,2 79,2 72,0 82,8 79,2 75,6 903,6

2006 pik

Про норму тривалості робочого часу на 2006 рік.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 04.10.2005 р. N 7881/0/14-05/036-15
Про норму тривалості робочого часу на 2006 рік
Відповідно до ст. 73 КЗпП України робота в 2006 р. не провадиться на підприємствах, в установах,
організаціях у такі святкові і неробочі дні:

• 1 січня - Новий рік;
• 7 січня - Різдво Христове;
• 8 березня - Міжнародний жіночий день;
• 23 квітня - Пасха (Великдень);
• 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня - День Перемоги;
• 11 червня - Трійця;
• 28 червня - День Конституції України;
• 24 серпня - День незалежності України.

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП України, якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу і неділю у 2006 р. вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесено на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня - на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 23 квітня - на понеділок 24 квітня, а вихідний день у неділю 11 червня - на понеділок 12 червня. Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2006 р. (додається) за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості робочого часу кожного дня впродовж робочого тижня.

За названих умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2006 р. становитиме:
• при 40-годинному робочому тижні - 1995 год.;
• при 39-годинному робочому тижні - 1950 год.;
• при 38,5-годинному робочому тижні - 1925 год.;
• при 36-годинному робочому тижні - 1800 год.;
• при 33-годинному робочому тижні - 1650 год.;
• при 30-годинному робочому тижні - 1500 год.;
• при 25-годинному робочому тижні - 1250 год.;
• при 24-годинному робочому тижні - 1200 год.;
• при 20-годинному робочому тижні - 1000 год.;
• при 18-годинному робочому тижні - 900 год.
Додаток до листа від 4 жовтня 2005 р. N 7881/0/14-05/036-15

Показники  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006
1 Кількість календарних днів  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31  365 
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 2        1 1 3 2        1                             10 
Число місяця, на яке припадає свято 1; 7 8 23 1; 2; 9; 11; 28 24
3 Кількість вихідних днів  10  10  10  105 
4 Кількість днів, робота в які не проводиться  11  11  11  10  10  10  115 
5 Кількість робочих днів  20  20  22  19  20  20  21  22  21  22  22  21  250 
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину 1 1 1 1 1 5
Число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня 6 7 8 27 23
Норма тривалості робочого часу, годин
Показники  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006
7 при 40-годинному робочому тижні  159  160  175  152  159  159  168  175  168  176  176  168  1995 
8 39-годинному робочому тижні  156,0  156,0  171,6  148,2  156,0  156,0  163,8  171,6  163,8  171,6  171,6  163,8  1950 
9 38,5-годинному робочому тижні  154,0  154,0  169,4  146,3  154,0  154,0  161,7  169,4  161,7  169,4  169,4  161,7  1925 
10 36-годинному робочому тижні  144,0  144,0  158,4  136,8  144,0  144,0  151,2  158,4  151,2  158,4  158,4  151,2  1800 
11 33-годинному робочому тижні  132,0  132,0  145,2  125,4  132,0  132,0  138,6  145,2  138,6  145,2  145,2  138,6  1650 
12 30-годинному робочому тижні  120,0  120,0  132,0  114,0  120,0  120,0  126,0  132,0  126,0  132,0  132,0  126,0  1500 
13 25-годинному робочому тижні  100,0  100,0  110,0  95,0  100,0  100,0  105,0  110,0  105,0  110,0  110,0  105,0  1250 
14 24-годинному робочому тижні  96,0  96,0  105,6  91,2  96,0  96,0  100,8  105,6  100,8  105,6  105,6  100,8  1200 
15 20-годинному робочому тижні  80,0  80,0  88,0  76,0  80,0  80,0  84,0  88,0  84,0  88,0  88,0  84,0  1000 
16 18-годинному робочому тижні  72,0  72,0  79,2  68,4  72,0  72,0  75,6  79,2  75,6  79,2  79,2  75,6  900 
Ознакомиться с изданием
 
 
Календарь Бухгалтера
Август 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Курсы межбанка
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua
Курсы валют НБУ
ВалютаКол-воКурс на 00:00
USD1002201,8809
EUR1002444,0878
RUB103,3615
Все курсы ...