Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від 28.07.2023 р. № 414)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (наказ Мінфіну від 28.07.2023 р. № 414)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.07.2023 р. № 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2023 р. за № 1396/40452

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

(Зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. № 444)

Відповідно до статті 46 глави 2, пункту 63.6 статті 63 глави 6 розділу II, пункту 218.4 статті 218, підпунктів 222.1.4, 222.1.5 пункту 222.1 статті 222, пункту 223.2 статті 223, пункту 226.12 статті 226, пункту 231.3 статті 231 розділу VI, пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14 “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

Про затвердження форми декларації з акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку“;

2) у пунктах 1, 4 слова “декларації акцизного податку” замінити словами “декларації з акцизного податку”.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр
Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної
податкової служби України
Тетяна КІРІЄНКО
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Міністр енергетики України
Герман ГАЛУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 липня 2023 року № 414

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У формі декларації акцизного податку, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841):

1) у заголовку слова “ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ” замінити словами “Декларація з акцизного податку”;

2) у тексті цієї форми декларації:

слова “декларація акцизного податку” у всіх відмінках замінити словами “декларація з акцизного податку” у відповідних відмінках;

слова “ініціали та прізвище” замінити словами “власне ім’я, прізвище”;

слова “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті” замінити словами “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта”;

3) у додатках до цієї форми декларації:

у графах 5, 9 розділу II додатка 7 слова “банківський рахунок” замінити словами “рахунок у банку / небанківському надавачу платіжних послуг”;

у тексті цих додатків:

слова “декларація акцизного податку” у всіх відмінках замінити словами “декларація з акцизного податку” у відповідних відмінках;

слова “ініціали та прізвище”, “ініціали, прізвище” замінити словами “власне ім’я, прізвище відповідно”;

слова “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті” замінити словами “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта”.

2. У Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841):

1) у заголовку та пункті 1 розділу I слова “декларації акцизного податку”, “Декларацію акцизного податку” замінити словами “декларації з акцизного податку”, “Декларацію з акцизного податку” відповідно;

2) у розділі II:

у пункті 4:

слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”;

друге речення викласти в такій редакції: “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.”;

у пункті 5 слова “серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)” замінити словами “серію (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)”;

3) у пункті 17 розділу III слова “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені” замінити словами “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені”;

4) у розділі V:

у підпунктах 11, 13, 15 пункту 12 слова “банківський рахунок” замінити словами “рахунок у банку / небанківському надавачу платіжних послуг”;

в абзаці першому пункту 15, абзаці третьому пункту 17, пункті 18 слова “декларація акцизного податку” у всіх відмінках замінити словами “декларація з акцизного податку” у відповідних відмінках.

3. У формі Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2017 року № 709, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за № 1134/31002:

слова “ініціали, прізвище” замінити словами “Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”;

примітку 6 викласти у такій редакції:

6 Для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.”.

4. У формі Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований), затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2017 року № 709, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за № 1134/31002:

слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”;

слова “платіжних документів” замінити словами “платіжних інструкцій”;

слова “ініціали, прізвище” замінити словами “Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”;

примітку 2 викласти у такій редакції:

2 Для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.”.

5. У пункті 7 форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524, слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ”.

6. У акцизній накладній форми “П”, акцизній накладній форми “С”, розрахунку коригування акцизної накладної форми “П”, розрахунку коригування акцизної накладної форми “С”, формі заявки на поповнення (коригування) залишку пального, формі заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524:

слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”;

слова “ініціали та прізвище” замінити словами “власне ім’я, прізвище”;

слова “серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)” замінити словами “серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)”.

7. У формах заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524, слово та цифру “(РНОКПП)1” замінити словами та цифрою “(Реєстраційний номер облікової картки платника податків)1“.

8. У Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524:

в абзаці сьомому пункту 3 розділу II слова “банківську установу” замінити словами “банк / небанківського надавача платіжних послуг”;

у тексті цього Порядку :

слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”;

слова “серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)” замінити словами “серією (за наявності) та номером паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)”.

Директор Департаменту
податкової політики                    Віктор ОВЧАРЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям