Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 06.11.2023 р. № 616)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 06.11.2023 р. № 616)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2023

м. Київ

№ 616

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2023 р. за N 2021/41077

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. У наказі Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року N 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за N 904/5125:

у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати абзацами другим - сьомим відповідно;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати абзацами п'ятим, шостим відповідно;

абзац шостий виключити;

у пункті 7 слова "підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства," виключити.

2. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580, слова "підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства," виключити.

3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

4. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186:

1) у розділі I:

в абзаці сьомому слова "підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства," виключити;

абзац восьмий доповнити другим реченням такого змісту: "Для бухгалтерського обліку окремих видів запасів, враховуючи їх якісно-технічні характеристики та призначення, підприємство може застосовувати більш ніж один натуральний вимірник (наприклад, тонна / літр, штука / квадратний метр тощо).".

У зв'язку з цим речення друге вважати реченням третім.

2) у рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів":

в абзаці першому слова "індексацію зносу (накопиченої амортизації)" замінити словами "знос (накопичену амортизацію)";

в абзаці восьмому слово "індексації" виключити.

2. У спрощеному Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580:

1) у рахунку 13 "Знос необоротних активів":

назву викласти в такій редакції:

"Знос (амортизація) необоротних активів";

у графі третій слово "знос" замінити словами "нараховану амортизацію та знос (накопичену амортизацію)";

2) у графі третій рахунку 26 "Готова продукція" після слова "націнку" доповнити словами ", сільськогосподарську продукцію";

3) у графі першій рахунку 96 "Інші витрати" цифри "96" замінити цифрами "97".

 

Директор Департаменту
методології бухгалтерського обліку
та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям