Формирование Уставного фонда

Організація, зміни, створення, ліквідація бізнесу
IN_NOCHKA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2435
З нами з: 17 січня 2010, 05:54
Дякував (ла): 224 рази
Подякували: 1085 разів

Повідомлення IN_NOCHKA »

Добрый день коллеги!!
Помогите пожайлуста вот в чем.
Два предприятия - ТОВ, стали учредителями у нового предприятия тоже ТОВ. Наполнение уставного фонда идет деньгами.

Для этого на счета Учредителей наличкой вносятся деньги и сразу перечисляют новому предприятию.

Подскажите вот что, на каком основании вносится наличка - фин. помощь или что-то еще. И как это все правильно оформить документально по всем предприятиям.

Tanyuscha
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 12 серпня 2009, 06:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Tanyuscha »

так и пишете в назанчении платежа - взнос в уставный фонд
проводки у вновь созданного предприятия:
Дт 46 Кт 40 - вся сумма по уставу уставного капитала
Дт 30 или 31 Кт 46 - взнос в уставный фонд от учредителя предприятия Х

проводки у предприятий учредителей не помню может кто подскажет

IN_NOCHKA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2435
З нами з: 17 січня 2010, 05:54
Дякував (ла): 224 рази
Подякували: 1085 разів

Повідомлення IN_NOCHKA »

Еще такой вопрос - у предприятий которые перечисляют деньги для формирования уставного фонда третьего предприятия, ВР возникает?

Olya 08.09
Знаток
Повідомлень: 19
З нами з: 19 квітня 2012, 08:53
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Olya 08.09 »

Девочки, подскажите пожалуйста, форируется новое ООО, плательщик НДС и прибыли, планируем внести взнос в уставный фонд валютой, какие возникают налоговые последствия? Пришлите пожалуйста нормативы.
Как мы можем использовать в хоз. дея-ти данный уставный фонд?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из ЕБНЗ:
http://minrd.gov.ua/ebpz/
Запитання:
Як відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

Відповідь:
Повна:
Відповідно до пп.136.1.3 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.
Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті визначено п.153.1 ст.153 ПКУ.
Згідно з пп.153.1.3 п.153.1 ст.153 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193.
У бухгалтерському обліку операції, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку у гривневий еквівалент на певну дату за курсом НБУ. Так, згідно з п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Отже, у момент отримання інвестиції в іноземній валюті платник податку в бухгалтерському обліку перераховує її суму у гривні за курсом НБУ на дату отримання інвестиції.
В подальшому, оскільки така іноземна валюта за отриманою інвестицією належить до монетарних статей балансу, то згідно з п.7 і п.8 П(С)БО 21 вона має перераховуватися за курсом НБУ на кожну дату балансу (тобто на кінець кожного кварталу). Монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які буде отримано чи сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів (п.4 П(С)БО 21).
У результаті таких перерахунків відповідно на кожну дату балансу у бухгалтерському обліку платник податку визначає курсові різниці в іноземній валюті.
В податковому обліку прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Відповідно до пп.153.1.4 п.153.1 ст.153 ПКУ у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
Термін «балансова вартість іноземної валюти» для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.
Относительно вопроса "Как мы можем использовать в хоз. дея-ти данный уставный фонд? " - так же, как и обычный уставный фонд используете)

maxxamara
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 12 березня 2013, 08:07
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення maxxamara »

ПОдскажите, может кто сталкивался. Учредители хотят пополнить УФ копьютерами. Документов, конечно же, нет ни на что никаких. Что делать? от чего отталкиваться?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

http://www.vobu.com.ua/rus/answer_to_qu ... answer/368
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Как правильно оформить передачу товара в качестве взноса в уставный капитал хозяйственного общества?
Ответ
Законодательство не дает прямых указаний на этот счет. Но практика свидетельствует, что наиболее правильным вариантом будет составление акта приемки-передачи. Подробности о взносах в уставный капитал можно найти в газете «Все о бухгалтерском учете» № 55 за 2012 г., стр. 18. Сейчас же напомним о важных нюансах, сопутствующих данной процедуре.
Во-первых, в нормативке отсутствуют специальные требования к оформлению акта приемки-передачи имущества в качестве взноса в уставный капитал хозобщества. Однако, поскольку в будущем он сыграет свою роль для налогово-учетных целей, советуем учесть в нем обязательные реквизиты первичного документа. Их найдете в ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 16.07.99 г. № 996-XIV и п. 2.4 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Минфина от 24.05.95 г. № 88.
Во-вторых, из акта должно ясно следовать, какое именно имущество передается в уставный капитал. Так, если это вещи, определенные родовыми признаками (в частности, измеряемые килограммами, тоннами и т.п. , а также легко заменяемые на абсолютно равноценные), то достаточно указать параметры имущества (например, сорт и количество пшеницы в килограммах или других единицах веса).
Если же речь идет о конкретном предмете, который не может быть заменен даже на очень близкий по своим характеристикам предмет, должны быть приведены индивидуализирующие его признаки. Скажем, для автомобиля такими признаками будут марка, модель, год выпуска, цвет, номера его узлов; для ноутбука — марка, модель, серийный номер и т.д.
Также целесообразно зафиксировать качественные характеристики передаваемого в качестве взноса товара. И советуем еще на этапе подготовки устава или учредительного договора хозобщества предусмотреть последствия передачи товара ненадлежащего качества. По аналогии можно взять за основу последствия передачи товара, не соответствующего требованиям к его качеству, в рамках договора купли-продажи. То есть это пропорциональное уменьшение цены товара (автоматически участник становится обязанным довнести взнос в уставный капитал), бесплатное устранение его недостатков в разумный срок или возмещение затрат на устранение недостатков.
В-третьих, если участник хозобщества, передающий в качестве взноса в уставный капитал имущество, состоит в браке, то заручаться согласием второй половины такого участника желательно, но необязательно. Такой вывод мы делаем из ч. 2 ст. 65 Семейного кодекса Украины. Она гласит: при заключении договоров одним из супругов считается, что он действует с согласия второго супруга.
Безусловно, чтобы обезопасить себя от претензий (поскольку второй супруг имеет право обратиться в суд с иском о признании подобной сделки недействительной на том основании, что она была совершена без его согласия), таким согласием лучше все же заручиться.
В-четвертых, в акте советуем прямо указать, что физическая передача вещи, зафиксированная им, имеет целью внесение взноса в уставный капитал, в результате чего товар окажется в собственности хозобщества.
В-пятых, если речь идет о передаче товара в качестве взноса в уставный капитал хозобщества на этапе его создания (то есть еще до государственной регистрации), то в этот период у него еще нет руководителя, который мог бы подписать акт приемки-передачи. Поэтому на учредительном собрании нужно определить лицо (это может быть как один из участников, так и любое другое лицо), которому участники дают полномочия принять вклады. Впрочем, с учетом того, что госрегистратор на момент создания юрлица не проверяет сформированность уставного капитала, более надежный вариант — передать имущество уже после госрегистрации. Это позволит удостоверить акт приемки-передачи подписью уполномоченного должностного лица хозобщества.
В-шестых, следует оценить «товарный» вклад в денежном эквиваленте. Хозобщества, за исключением акционерных, могут ограничиться оценкой по согласию участников общества. В этом случае оценку имущественного вклада они определяют совместно на общем собрании (с фиксацией в протоколе общего собрания, на котором принимается решение о создании общества или решение о внесении дополнительного вклада) и в последующем указывают в акте приемки-передачи. Допустим и вариант, когда акт оценки составляется в качестве отдельного документа, но тогда его должны либо подписать все участники, либо его утверждают решением собрания с отражением этого факта в протоколе.
А вот акционерным обществам требуется независимая оценка имущества, вносимого в оплату акций. Ведь его цена должна соответствовать его рыночной стоимости (ч. 2 ст. 11 Закона Украины «Об акционерных обществах» от 17.09.08 г. № 514-VI). Решение прибегнуть к услугам оценщика принимают на общем собрании учредителей. А если общество уже зарегистрировано, то основанием станет решение наблюдательного совета.

Елена УВАРОВА, кандидат юридических наук, г. Харьков

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 13.03.2013

Olya 08.09
Знаток
Повідомлень: 19
З нами з: 19 квітня 2012, 08:53
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Olya 08.09 »

Evelina писав:Из ЕБНЗ:
http://minrd.gov.ua/ebpz/
Запитання:
Як відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

Відповідь:
Повна:
Відповідно до пп.136.1.3 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.
Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті визначено п.153.1 ст.153 ПКУ.
Згідно з пп.153.1.3 п.153.1 ст.153 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193.
У бухгалтерському обліку операції, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку у гривневий еквівалент на певну дату за курсом НБУ. Так, згідно з п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Отже, у момент отримання інвестиції в іноземній валюті платник податку в бухгалтерському обліку перераховує її суму у гривні за курсом НБУ на дату отримання інвестиції.
В подальшому, оскільки така іноземна валюта за отриманою інвестицією належить до монетарних статей балансу, то згідно з п.7 і п.8 П(С)БО 21 вона має перераховуватися за курсом НБУ на кожну дату балансу (тобто на кінець кожного кварталу). Монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які буде отримано чи сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів (п.4 П(С)БО 21).
У результаті таких перерахунків відповідно на кожну дату балансу у бухгалтерському обліку платник податку визначає курсові різниці в іноземній валюті.
В податковому обліку прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Відповідно до пп.153.1.4 п.153.1 ст.153 ПКУ у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
Термін «балансова вартість іноземної валюти» для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.
Относительно вопроса "Как мы можем использовать в хоз. дея-ти данный уставный фонд? " - так же, как и обычный уставный фонд используете)
Получается, если взнос в УФ-25000 евро, то проводки д 46 кт 40, и курсовая разница будет возникать раз в квартал или один раз при поступлении ср-в в УФ? Запуталась...#wall#

Olya 08.09
Знаток
Повідомлень: 19
З нами з: 19 квітня 2012, 08:53
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Olya 08.09 »

Olya 08.09 писав:
Evelina писав:Из ЕБНЗ:
http://minrd.gov.ua/ebpz/
Запитання:
Як відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

Відповідь:
Повна:
Відповідно до пп.136.1.3 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.
Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті визначено п.153.1 ст.153 ПКУ.
Згідно з пп.153.1.3 п.153.1 ст.153 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193.
У бухгалтерському обліку операції, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку у гривневий еквівалент на певну дату за курсом НБУ. Так, згідно з п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Отже, у момент отримання інвестиції в іноземній валюті платник податку в бухгалтерському обліку перераховує її суму у гривні за курсом НБУ на дату отримання інвестиції.
В подальшому, оскільки така іноземна валюта за отриманою інвестицією належить до монетарних статей балансу, то згідно з п.7 і п.8 П(С)БО 21 вона має перераховуватися за курсом НБУ на кожну дату балансу (тобто на кінець кожного кварталу). Монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які буде отримано чи сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів (п.4 П(С)БО 21).
У результаті таких перерахунків відповідно на кожну дату балансу у бухгалтерському обліку платник податку визначає курсові різниці в іноземній валюті.
В податковому обліку прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
Відповідно до пп.153.1.4 п.153.1 ст.153 ПКУ у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
Термін «балансова вартість іноземної валюти» для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.
Относительно вопроса "Как мы можем использовать в хоз. дея-ти данный уставный фонд? " - так же, как и обычный уставный фонд используете)
Получается, если взнос в УФ-25000 евро, то проводки д 46 кт 40, и курсовая разница будет возникать раз в квартал или один раз при поступлении ср-в в УФ? Запуталась...#wall#
Может у кого-то есть проводки?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 4111 разів

Повідомлення Marlboro »

По курсовой разнице там могут быть нюансы.
Смотрите обсуждения на Бухфоруме.

Відповісти

Повернутись до “Організаційні питання”