Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Нормативна база України

Нормативна база

Нормативна база України - це обгрунтування, на державному рівні, діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форми власності, сфери діяльності та масштабу. Діяльність всіх організацій / підприємств / установ завжди спирається на законодавство країни і на нормативні акти, які регулюють діяльність в певній сфері.

Основна роль держави в ринковій економіці - розробка законодавства і забезпечення виконання законів, правове регулювання. Нормативно-правова база - це комплекс законів, інструкцій, актів та інших документів, які визначають порядок діяльності будь-якої організації:

  • реєстрацію;

  • правові та організаційні норми;

  • порядок організації виробництва;

  • збут і систему оподаткування.

Правове регулювання підприємницької діяльності здійснюється нормативно-правовими актами, як загального характеру, так і спеціалізованої спрямованості. Кожен нормативний документ обов'язковий для виконання.

Нормативно-правова база забезпечує:

  • чіткий розподіл функцій між суб'єктами господарської діяльності, визначає їх права і обов'язки;

  • розподіл функцій збору, обробки та аналізування інформації та напрямки результатів аналізу в відповідні управлінські організації;

  • раціональна побудова системи прийняття оптимальних управлінських рішень.

Нормативна база, її формування - основна умова становлення і розвитку кожного підприємства. Вона стимулює підприємницьку активність і коректну конкуренцію.