Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • План рахунків та стандарти бухобліку

План рахунків і стандарти бухгалтерського обліку

Бухгалтерію можна сміливо назвати окремою галуззю економічної науки. Як і всі науки, бухгалтерія має власну мову, яким неможливо опанувати, якщо не знати «абетку» або план рахунків.

Для всіх підприємств, юридичних осіб і організацій, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності - обов'язкові для виконання. Відносно нормативної документації, то план бухгалтерських рахунків є базовим комплексом документально оформлених правил ведення обліку. Кожне правило визначає термінологію, методи, способи і сутність обліку при відображенні операцій. А вимоги до методів і процедур бухобліку є бухгалтерськими стандартами.

Бухгалтерський план рахунків затверджується наказом Міністерства фінансів України, додатком до якого є безпосередньо план рахунків.

План рахунків організації - це система рахунків, яка передбачає:

  • угруповання;

  • кількість;

  • цифрові позначення.

У план рахунків включені рахунки першого (синтетичні) і другого (субрахунка) порядків. Грамотна побудова плану - гарантує узгодженість облікових показників з звітними.

Одним з типів плану є бюджетний план рахунків, який призначений для відображення всіх операцій, що проводяться при веденні бухобліку в ряді бюджетних організацій і установ. Кожен план рахунків має опис застосування і проводки.