Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • План рахунків бухгалтерського обліку в Україні

Показати ще

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку - це систематизований перелік, в який включені як рахунку першого порядку або синтетичні, так і другого порядку - аналітичні або субрахунку.

План рахунків бухобліку відображає:

  • операції господарської діяльності, яку веде підприємство;

  • накопичення бухгалтерської інформації, яка необхідна для прийняття рішень суб'єктом госпдіяльності.

Грамотно побудований план рахунків бухгалтерського обліку організації гарантує точне узгодження облікових показників з показниками звітними. Розробляючи план рахунків бухгалтерського обліку, бухгалтер послідовно вирішує такі завдання як структура плану, оптимальний перелік і систематизація рахунків, а також визначення сфери їх використання.

Застосування плану рахунків бухгалтерського обліку має забезпечувати отримання інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів, а також складання форм фінансової та податкової звітності.

Типи планів рахунків

  • план рахунків бухгалтерського обліку організацій і підприємств;

  • план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

  • план рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

  • план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків.

План рахунків бухобліку затверджується Міністерством фінансів України та невід'ємним додатком до нього є Інструкція використання плану рахунків бухобліку.