Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва

Размер шрифта

Размер шрифта

Размер шрифта

Размер шрифта

Размер шрифта

Синтетичні рахункиПризначення
КодНазва
123
10Основні засобиОблік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи.
13Знос необоротних активівОблік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.
14Довгострокові фінансові інвестиціїОблік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції
15Капітальні інвестиціїОблік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції
16Довгострокові біологічні активиОблік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи
18Інші необоротні активиОблік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи
20Виробничі запасиОблік та узагальнення інформації про сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати
21Поточні біологічні активиОблік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва
23ВиробництвоОблік та узагальнення інформації при витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак
26Готова продукціяОблік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку
30ГотівкаОблік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи
31Рахунки в банкахОблік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі
35Поточні фінансові інвестиціїОблік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції
37Розрахунки з різними дебіторамиОблік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів
39Витрати майбутніх періодівОблік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів
40Власний капіталОблік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий у дооцінках, резервний, неоплачений і вилучений капітал.
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку
47Забезпечення майбутніх витрат в платежівОблік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження
48Цільове фінансування і цільові надходженняОблік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства
55Інші довгострокові зобов’язанняОблік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання
64Розрахунки за податками й платежамиОблік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов’язковими платежами, про податкові зобов’язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна
66Розрахунки з оплати праціОблік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці
68Розрахунки за іншими операціямиОблік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями
69Доходи майбутніх періодівОблік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів
70Доходи від реалізаціїОблік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
74Інші доходиОблік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
79Фінансові результатиОблік та узагальнення інформації про фінансові результати
90Собівартість реалізаціїОблік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів
91Загальновиробничі витратиОблік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування
96Інші витратиОблік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов'язкових платежів)

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113131 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно