Облікова політика на ТОВ/ПП та ін...

Організація, зміни, створення, ліквідація бізнесу
luda181111
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 16 березня 2017, 15:38

Повідомлення luda181111 »

Irina777 писав:
GANNA-GANNA писав:
GANNA-GANNA писав:Добрый день!У нас маленькое предприятие,работает три человека,главного бухгалтера нет,оказываем информационные услуги...может есть у кого то для такого предприятия приказ об учетной политике на 2017г.,хочеться что бы все было...но без особых наворотов
Если нужна почта postadrug66@gmail.com
Отправила.

И мне пожалуйста)) luda181111@gmail.com

Elenna30
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 10 липня 2014, 19:54
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Elenna30 »

Коллеги , подскажите нужно ли юр лицу на общей системе получать лицензии,,,, для ведения бухгалтерского учета у единщиков ( в статуте зарегистрирован этот вид деятельности)

Спасибо

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7757
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1688 разів
Подякували: 6057 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Elenna30 писав:Коллеги , подскажите нужно ли юр лицу на общей системе получать лицензии,,,, для ведения бухгалтерского учета у единщиков ( в статуте зарегистрирован этот вид деятельности)

Спасибо
Не дублюйте будь ласка повідомлення !

Elenna30
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 10 липня 2014, 19:54
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Elenna30 »

А ответ у вас на вопрос есть ? Или Вы просто погулять вышли? ))

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1816
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1368 разів
Подякували: 765 разів

Повідомлення Aj »

Elenna30 писав:А ответ у вас на вопрос есть ? Или Вы просто погулять вышли? ))
а погуглить слабо?))))
Даже на нашем сайте есть раздел https://buhgalter911.com/spravochniki/p ... zirovanie/
#hi#

ANNA_N
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення ANNA_N »

Можно, пожалуйста, и мне Наказ про облікову політику - если есть для производства - aydar-otchet@mail.ru

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1292
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1710 разів
Подякували: 1037 разів

Повідомлення Irina777 »

ANNA_N писав:Можно, пожалуйста, и мне Наказ про облікову політику - если есть для производства - aydar-otchet@mail.ru

Образец приказа об учетной политике ТОВ, Бух. неделя №4 2016
Образец приказа
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Едельвейс»
НАКАЗ
04.01.2016 р.
м. Харків
№ 1

Про облікову політику підприємства на 2016 рік
На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в цілях складання достовірної фінансової звітності

НАКАЗУЮ:

1. Загальні положення
1.1. Застосовувати при відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.
1.2. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовувати ті професійні думки і положення систем обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.
1.3. Установити межу істотності для:
— окремих об’єктів обліку, що належать до активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства, — 3 % вартості всіх активів, усіх зобов’язань і власного капіталу відповідно;
— окремих видів доходів і витрат — 0,2 % суми доходів/витрат підприємства;
— у цілях проведення переоцінки або зменшення корисності об’єктів необоротних активів застосовувати відхилення залишкової вартості від їх справедливої вартості в розмірі 8 % справедливої вартості об’єкта;
— визначення подібних активів — різниця між справедливою вартістю об’єктів обміну не повинна перевищувати 10 %;
— статей фінансової звітності:
— Балансу (Звіту про фінансовий стан) — 5 % суми підсумку балансу;
— Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) — 10 % фінансового результату від операційної діяльності;
— Звіту про рух грошових коштів — 5 % суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;
— Звіту про власний капітал — 5 % розміру власного капіталу підприємства.
1.4. Відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання в річній фінансовій звітності.
1.5. Затвердити перелік пов’язаних сторін, що додається (додаток 1* до цього наказу).
1.6. Проводити інвентаризацію:
— каси — не рідше одного разу на місяць у період з 25 по 30/31 число кожного місяця;
— активів і зобов’язань — двічі на рік: перед складанням річної фінансової звітності в період з 20 листопада по
30 грудня і в період з 20 травня по 30 червня.
Точні строки та об’єкти проведення інвентаризації, а також склад інвентаризаційної комісії визначати окремим наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
1.7. Складати Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

2. Принципи, оцінки та методи обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат
2.1. Основні засоби та нематеріальні активи
2.1.1. Для визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (далі — основні засоби) і нематеріальних активів такими, визначення строку корисного використання об’єктів і вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію у складі:
— голова комісії: технічний директор;
— члени комісії:
— головний енергетик;
— головний механік;
— головний зварювальник;
— начальник транспортного цеху;
— начальник відділу експлуатації будівель, споруд і комунікацій.
2.1.2. Вважати матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартістю менше 6000 грн. (без урахування ПДВ) малоцінними необоротними матеріальними активами.
2.1.3. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів і нематеріальних активів методи амортизації, ліквідаційну вартість і строк корисного використання, установлені та затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії та погоджені з фінансовим директором, установивши при цьому такі методи нарахування амортизації для:
— об’єктів основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, крім малоцінних, — прямолінійний метод;
— малоцінних необоротних матеріальних активів — у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання таких об’єктів;
— нематеріальних активів — прямолінійний метод.
2.1.4. Проводити переоцінку об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу більш ніж на 10 %.
2.1.5. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об’єкта основних засобів уключати до складу нерозподіленого прибутку при вибутті такого об’єкта.
2.2. Запаси
2.2.1. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначити кожне їх найменування.
2.2.2. Облік транспортно-заготівельних витрат вести загалом на окремому субрахунку.
2.2.3. Розподіляти транспортно-заготівельні витрати за середнім відсотком.
2.2.4. Застосовувати такі методи оцінки запасів:
— середньозваженої собівартості — при відпуску виробничих запасів у виробництво (з виробництва) і реалізації готової продукції;
— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів — при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виробника.
2.3. Дебіторська заборгованість
2.3.1. Величину резерву сумнівних боргів обчислювати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
2.4. Зобов’язання
2.4.1. Створювати забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства і на виконання гарантійних зобов’язань. Забезпечення інших витрат і платежів не створювати.
2.5. Доходи
2.5.1. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. У бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).
2.6. Витрати
2.6.1. Установити перелік, що додається, і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) (додаток 2* до цього наказу).
2.6.2. Затвердити перелік, що додається, і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат (додаток 3* до цього наказу).
2.6.3. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
2.6.4. Вести бухгалтерський облік витрат з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на фінансового директора і головного бухгалтера.
Директор Нестеренко М. Є. Нестеренко
З наказом ознайомлені:
Фінансовий директор Капустін Д. О. Капустін
__.__._____
Головний бухгалтер Бородіна М. І. Бородіна

nata_44@ukr.net
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 14 травня 2011, 14:28
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення nata_44@ukr.net »

Киньте пожалуйста приказ про учетную политику кому не жалко.(торговля)

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1977
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2352 рази
Подякували: 1788 разів

Повідомлення rubin »

nata_44@ukr.net писав:Киньте пожалуйста приказ про учетную политику кому не жалко.(торговля)
так выше пост, там есть упрощенный не навороченный образец, откорректируйте под себя.

sos
Профи
Повідомлень: 44
З нами з: 18 лютого 2016, 10:06
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення sos »

Irina777 писав:
GANNA-GANNA писав:
GANNA-GANNA писав:Добрый день!У нас маленькое предприятие,работает три человека,главного бухгалтера нет,оказываем информационные услуги...может есть у кого то для такого предприятия приказ об учетной политике на 2017г.,хочеться что бы все было...но без особых наворотов
Если нужна почта postadrug66@gmail.com
Отправила.
Доброго дня! Теж прошу допомоги, можна, будьласка на пошту vsinna1@gmail.com Дякую

Відповісти

Повернутись до “Організаційні питання”