Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13160
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13880 разів
Подякували: 27401 раз

Повідомлення Яков »

Норматівна база: Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 в редакції наказу Міністерства фінансів України
15.12.2020 року № 773
ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

розд. V. Порядок проведення коригувань
п.1—8
1. Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

2. Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

3. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

4. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

5. Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

6. Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

Порядок заповнення Розрахунків «Звітного нового» та «Уточнюючого» (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску, подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» - на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення.

Заповнення «Уточнюючого» Розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку, при цьому положення зазначені в абзаці третьому, четвертому та п’ятому пункту 6 цього розділу для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.

7. Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом «Звітний» та «Звітний новий», тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.

8. Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.
9. Коригування показників у Д1, Д2 та Д3 до Розрахунку:
1) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» вилучив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то така інформація буде вважатися вилученою із додатка до Розрахунку за цей звітний податковий період та відповідні зміни знайдуть відображення у відповідних графах: 1, 2, 3, 7, 8 Розділу I, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16 Розділу II та 1, 2, 6, 7 Розділу III Розрахунку.

Аналогічний порядок застосовується, якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб.

Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників перевищує суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку зменшились відповідні показники. У такому разі допускається відображення таких показників у відповідних графах Розділів I, II, III Розрахунку з типом «Звітний новий» зі знаком «–».

Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників менша за суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку збільшились відповідні показники;

2) якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску самостійно зменшив зайво нараховану суму єдиного внеску, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

3) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку з типом «Звітний» платник єдиного внеску не зазначив необхідну інформацію по одній або декількох застрахованих особах, то в додатку з типом «Звітний новий» необхідно зазначити необхідні відомості по одній або декількох застрахованих особах. Така інформація буде вважатися доданою до Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» за цей звітний податковий період та відповідно на таку суму збільшиться сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню по Розрахунку з типом «Звітний»;

4) у разі виявлення в межах звітного (податкового) періоду помилки в сумах нарахованого єдиного внеску або реквізитах, що стосується застрахованої особи під час подання Розрахунку «Звітний новий» платнику єдиного внеску необхідно подати новий Розрахунок з типом «Звітний новий», у якому провести коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

5) у разі виявлення платником єдиного внеску або його правонаступником в Д1, Д2, або Д3 до Розрахунку помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого єдиного внеску, у відповідному додатку з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» проводиться коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

6) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно уточнити інформацію виключно щодо сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Такий Розрахунок уточнює показники Розрахунків, подані за минулі звітні (податкові) періоди з виправленими показниками у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду під час подання виключив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб або зменшив їх, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

7) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Спочатку у Розрахунку з типом «Уточнюючий» платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу. Потім формується Розрахунок з типом «Уточнюючий» для коригуванні показників з єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку.

8) платник єдиного внеску у звітному (податковому) періоді може провести коригування та виправити помилку, допущену у попередніх звітних (податкових) періодах, здійснити донарахування або зменшення єдиного внеску, застосовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку;

9) якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов’язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку;

10) у разі коригування реквізитів (крім сумових показників) таблиць 5, 6, 7, 8, 9 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року платники єдиного внеску подають Розрахунок за формою «Уточнюючий» в порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

11) у разі необхідності видалення відомостей, зазначених в таблицях 5, 7 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року, платники податків подають Розрахунок за формою «Уточнюючий» в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 6 цього розділу.
Зображення

Анири0607
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 95
З нами з: 06 травня 2015, 17:23
Дякував (ла): 48 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Анири0607 »

Добрый день!Подскажите,пожалуйста.Может кто разобрался уже.Забыли в ноябре прошлого года доначислить работнику до минимального страхового взноса .Как сейчас лучше сделать? Собиралась подать уточняющую только за ноябрь,чтоб не путать с текущим отчетом.В пенсионном сказали,что так не получится,и надо только после окончания срока подачи за 1 квартал.Посоветуйте,как лучше? Ни разу ничего не исправляла в отчете по ЕСВ суммовые ошибки :help:

EdwardTurJ
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 09 квітня 2021, 13:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення EdwardTurJ »

Ось така ситуація:
У грудні 2020 працівнику табелювали весь місяць й нарахували 100000 грн. У січні виявилося, що два останні рудня працівник хворів. У січні 2021 року перераховано зарплату на суму 10000 грн, пов'язаного з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку тимчасовою непрацездатністю (сума тимчасовою непрацездатності за грудень склала 9000).
Таким чинам, за грудень скорегована зарплата, а ЄСВ перераховувати не потрібно (сплачено з максимальної у грудні величини величини 75000).
Тому у Додатку 1 є рядок за грудень 2020 року з реквізитами:
загальна сума нарахованого заробітку/доходу "-10000";
сума у межах максимальної величини "0".

Програма Медок версії 036 видає ось таку помилку:
"Для ІПН <24...42> сума в полі 'Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)' менша суми в полі 'Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок', крім сум, які внесені із застосуванням типів нарахувань 2-9 та 11 і 12,13,14."

Відповідь на форумі Медка "Данный контроль реализован аналогично проверке на приемном шлюзе контролирующего органа, для предупреждения пользователя перед отправкой на регистрацию"

Я розумію, що проблеми не було, якби в контролі порівнювалися абсолютні величини сум (тобто без мінусів), а не самі суми!
Що порадите?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13160
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13880 разів
Подякували: 27401 раз

Повідомлення Яков »

EdwardTurJ писав:
16 квітня 2021, 17:05
Ось така ситуація:
У грудні 2020 працівнику табелювали весь місяць й нарахували 100000 грн. У січні виявилося, що два останні рудня працівник хворів. У січні 2021 року перераховано зарплату на суму 10000 грн, пов'язаного з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку тимчасовою непрацездатністю (сума тимчасовою непрацездатності за грудень склала 9000).
Таким чинам, за грудень скорегована зарплата, а ЄСВ перераховувати не потрібно (сплачено з максимальної у грудні величини величини 75000).
Тому у Додатку 1 є рядок за грудень 2020 року з реквізитами:
загальна сума нарахованого заробітку/доходу "-10000";
сума у межах максимальної величини "0".

Програма Медок версії 036 видає ось таку помилку:
"Для ІПН <24...42> сума в полі 'Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)' менша суми в полі 'Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок', крім сум, які внесені із застосуванням типів нарахувань 2-9 та 11 і 12,13,14."
Відповідь на форумі Медка "Данный контроль реализован аналогично проверке на приемном шлюзе контролирующего органа, для предупреждения пользователя перед отправкой на регистрацию"

Я розумію, що проблеми не було, якби в контролі порівнювалися абсолютні величини сум (тобто без мінусів), а не самі суми!
Що порадите?
Возможно, если Вы подписчик журнала, Вам поможет статья в
Зображення Бухгалтер 911 квітень, 2021/№ 16
Д1: практичні ситуації
Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України

При уточнении кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю окремими рядками в Д1 зазначаєте:
— суму, нараховану за дні тимчасової непрацездатності, і нарахований на неї ЄСВ зі знаком «мінус» (!). У графі 10 — місяць, за який здійснюється сторнування;
— лікарняні, нараховані замість відсторнованої зарплати.
Судя по тому, что Вы написали, алгоритм исправления з/п верный (в т.ч. и по ЕСВ). Единственное, что не вижу начисления по тимчасової непрацездатності за грудень. Хотя, если Вы отобразили эти начисления за грудень 2020 в Д1 за другой месяц — в том, в котором были проведены начисления за весь больничный (например, в Д1 за февраль: декабрь, январь...), то тоже можно, но путанно...
На мой взгляд, лучше отобразить всё в одном Додатке Д1 за тот месяц, в котором были начисления больничного и откорректирована з/п, а не "раскидывать" по додаткам Д1 за январь, за февраль и за март.
Что касается "ошибки" — это именно ошибка, или предупреждение Медка?
Если предупреждение — игнорируйте, если Вы уверены в правильности заполнения; если выдаёт ошибку — требуйте исправления. Если ошибка ДПС — требуйте от ДПС её исправления...
PS: версия 036?
Если нет — "обновитесь" и перепроверьте Додатки Д1
Зображення

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1726
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 319 разів
Подякували: 803 рази

Повідомлення Андрій61 »

Яков писав:
16 квітня 2021, 18:02
............
PS: версия 036?

В 036 :
https://medoc.ua/files/uploads/b6f8d6dd ... 6c7c60.pdf
10 пункт — Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J0510106, F0510106) при відображенні від'ємних сум ...
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

EdwardTurJ
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 09 квітня 2021, 13:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення EdwardTurJ »

Яков писав:
16 квітня 2021, 18:02
PS: версия 036?
Так, версія 036. В цій версії дозволили "просто" мінуси, а не ті, про які я писав вище. Медок дає помилку, і він не буде виправляти цей контроль, бо "Данный контроль реализован аналогично проверке на приемном шлюзе контролирующего органа".
Проблема в тому, що контроль повинен бути ось такий: |G16|>=|G17|, тобто потрібно порівнювати числа без знаку.
Зображення
https://imgur.com/p3RO91L

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13160
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13880 разів
Подякували: 27401 раз

Повідомлення Яков »

EdwardTurJ писав:
16 квітня 2021, 19:57
Яков писав:
16 квітня 2021, 18:02
PS: версия 036?
Так, версія 036. В цій версії дозволили "просто" мінуси, а не ті, про які я писав вище. Медок дає помилку, і він не буде виправляти цей контроль, бо "Данный контроль реализован аналогично проверке на приемном шлюзе контролирующего органа".
Проблема в тому, що контроль повинен бути ось такий: |G16|>=|G17|, тобто потрібно порівнювати числа без знаку.
Зображення
Вы корректируете кол-во дней в тр. отношениях?????
Зачем? НЕправильно! Работник в отпуске, болеет/не болеет — ко-во дней в тр. отношениях остаётся за полный месяц равным календарному числу дней (если он не был принят/уволен не с 1/последнее число месяца); НЕ корректируется.
Если сотрудник был бы уволен, например, 29.12.2020, тогда корректировка НЕсуммовых показателей проводилась бы совсем по другому.
Остальное — на первый взгляд, верно. "Косяк" Медка
Зображення

EdwardTurJ
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 09 квітня 2021, 13:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення EdwardTurJ »

Яков писав:
16 квітня 2021, 20:09
Вы корректируете кол-во дней в тр. отношениях?????
Зачем? НЕправильно! Работник в отпуске, болеет/не болеет — ко-во дней в тр. отношениях остаётся за полный месяц равным календарному числу дней (если он не был принят/уволен не с 1/последнее число месяца); НЕ корректируется.
Если сотрудник был бы уволен, например, 29.12.2020, тогда корректировка НЕсуммовых показателей проводилась бы совсем по другому
Остальное — на первый взгляд, верно. "Косяк" Медка
Це я "вручну" набирав приклад (захист персональних даних), вважайте що "-2" днів нема.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13160
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13880 разів
Подякували: 27401 раз

Повідомлення Яков »

EdwardTurJ писав:
16 квітня 2021, 20:14
Яков писав:
16 квітня 2021, 20:09
Вы корректируете кол-во дней в тр. отношениях?????
Зачем? НЕправильно! Работник в отпуске, болеет/не болеет — ко-во дней в тр. отношениях остаётся за полный месяц равным календарному числу дней (если он не был принят/уволен не с 1/последнее число месяца); НЕ корректируется.
Если сотрудник был бы уволен, например, 29.12.2020, тогда корректировка НЕсуммовых показателей проводилась бы совсем по другому
Остальное — на первый взгляд, верно. "Косяк" Медка
Це я "вручну" набирав приклад (захист персональних даних), вважайте що "-2" днів нема.
Уберите "-2" днів, отключите в правке "автоматический розрахунок" и проверьте ещё раз...
Зображення

EdwardTurJ
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 09 квітня 2021, 13:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення EdwardTurJ »

Яков писав:
16 квітня 2021, 20:19
Уберите "-2" днів, отключите в правке "автоматический розрахунок" и проверьте ещё раз...
Все те саме, взагалі я написав імпорт з XML
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”