Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О сохранении благотворительным фондом статуса неприбыльной организации при осуществлении им деятельности по предоставлению горячего питания социально незащищенным слоям населения

О сохранении благотворительным фондом статуса неприбыльной организации при осуществлении им деятельности по предоставлению горячего питания социально незащищенным слоям населения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.03.2016 р. № 618/10/15-32-12-01-14

   
   
   Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області розглянуло запит щодо збереження благодійним фондом статусу неприбуткової організації при здійсненні ним діяльності по наданню гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення, і повідомляє наступне.
   
   Неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (з урахуванням змін, унесених Законом України від 17.07.2015 № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій») (далі - Кодекс).
   
   У визначенні п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   - установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   - установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до
   
   доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   Крім цього, обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 Кодексу).
   
   Щодо можливості здійснення благодійним фондом діяльності по наданню гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення, то згідно п.11.3 ст.11 Закону України від 05.07.2012, № 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійні організації самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
   
   При цьому, збереження статусу неприбуткової організації та неплатника податку на прибуток залежить від строгого виконання неприбутковою організацією умови використання своїх доходів (прибутків) для цілей, передбачених установчими документами.
   
   Щодо оподаткування податком на додану вартість, то згідно із розділами V та ХХ Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
   
   Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р.V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої –третьої групи.
   
   Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ не є платником податку на додану вартість у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 Кодексу).
   
   Враховуючи наведене та те, що положення п.133.4 ст. 133 Кодексу не містять застережень щодо перебування неприбуткової організації у Реєстрі платників податків на додану вартість, то якщо господарська діяльність такої організації вимагає зареєструватися платником податку на додану вартість, це не впливає на перебування цієї неприбуткової організації в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
   
   
   
    Заступник начальника
А.Б.Бондаренко

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам