Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Цивільний кодекс

Книга перша - Загальні положення цивільного кодексу

Розділ 1 - Загальні положення

Розділ II - Особи

Підрозділ 1 - Фізична особа Підрозділ 2 - Юридична особа Підрозділ 3 - Участь держави, АР Крим, теріториальних громад у громадянських відносинах

Розділ III - Об'єкти громадянських прав

Розділ IV - Правочини. Представництво

Розділ V - Строки. Позовна давність

Книга друга - Особисті немайнові права

Книга третя - Право власності та інщі речові права

Розділ 1 - Право власності

Розділ II - Речові права на чуже майно

Книга четверта - Право інтелектуальної власності

Книга п'ята - Зобов'язальне право

Розділ I - Загальні положення про зобов'язання

Розділ II - Загальні положення про договір

Розділ III - Окремі види зобов'язань

Підрозділ 1 - Договірні зобов'язання Підрозділ 2 - Недоговірні зобов'язання

Книга шоста - Спадкове право

Цивільний кодекс - звід законодавчих положень, що визначають норми цивільного права; базисні положення цивільного законодавства. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та Цивільного Кодексу

Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж Цивільний кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.