Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения к плательщикам НДС штрафных санкций за нарушение сроков регистрации в ЕРНН расчета корректировки к налоговой накладной и отражение в приложении 1 к налоговой декларации по НДС даты получения такого расчета корректировки

Относительно применения к плательщикам НДС штрафных санкций за нарушение сроков регистрации в ЕРНН расчета корректировки к налоговой накладной и отражение в приложении 1 к налоговой декларации по НДС даты получения такого расчета корректировки   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 24.09.2015 р. № 20289/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про надання відповіді

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо застосування до платників податку на додану вартість штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) та відображення у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» (далі – додаток 1 до декларації) дати отримання такого розрахунку коригування та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.
   
   Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН (пункт 192.1 статті 192 ПКУ).
   
   Розрахунок коригування складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
   
   Згідно з пунктом 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (далі – Порядок № 1246), розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) – платникові податку, підлягає реєстрації:
   
   постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;
   
   отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
   
   Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ, або за нереєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати його складання тягнуть за собою накладення штрафу у розмірах, встановлених пунктами 1201.1 та 1202.1 статті 1201 ПКУ.
   
   Штрафні санкції за порушення платниками податку граничних термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування або за нереєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН протягом встановленого ПКУ терміну застосовуються контролюючими органами до особи, на яку покладено обов’язок щодо такої реєстрації.
   
   При цьому якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь їх постачальника зареєстровано покупцем в ЄРПН з порушенням встановленого ПКУ терміну, то штрафні санкції відповідно до статті 1201 ПКУ визначаються виходячи з абсолютної величини суми податку, зазначеної в такому розрахунку коригування.
   
   Водночас слід зазначити, що норми пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ не застосовуються до платників податку при порушенні термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року (пункт 35 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).
   
   Щодо відображення платниками податку даних розрахунку коригування у податковій звітності з податку на додану вартість.
   
   Згідно з підпунктом 9 пункту 3 та підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (далі – наказ № 966), подання додатка 1 до декларації є обов’язковим при заповненні рядків 8.1 – 8.2.3, 8.4 – 8.4.2, 16.1 – 16.1.6 податкової декларації з ПДВ.
   
   Відповідно до форми додатка 1 до декларації, затвердженої наказом № 966, у разі коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту згідно зі статттею 192 ПКУ у графі 7 таблиць 1, 2, 3 зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування.
   
   Враховуючи положення пункту 192.1 статті 192 ПКУ та пункту 3 Порядку № 1246, у разі якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання покупцем розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Пунктом 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
   
   З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРПН, покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в ЄРПН та отриманими покупцем.
   
   Таким чином, датою отримання розрахунку коригування покупцем вважається дата реєстрації такого розрахунку в ЄРПН.
   
   У разі якщо в додатку 1 до декларації не заповнено графу 7 «дата отримання отримувачем (покупцем)» таблиць 1, 2 та 3 або заповнено її із помилковими даними, то така податкова звітність з ПДВ вважається заповненою з порушенням Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом № 966.
   
   Згідно з пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Так, для виправлення вказаної помилки, зокрема в уточнюючому додатку 1 до декларації:
   
   повторюється помилковий запис неправильно вказаної дати отримання розрахунку коригування, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком «–» (тобто сторнуються);
   
   вказується правильний запис за операцією з відповідним контрагентом (включаючи вартісні показники);
   
   вказується нульова сума у підсумковому рядку «Усього».
   
   
   Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам