Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


05.03.24
3819 11

Штраф за не реєстрацію зупиненої податкової накладної

Адвокат Морозов Адвокат / судовий захист / спори з контролюючими органами

Штраф за не реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо ПН зупинена органом ДПС або виписана помилково

Відповідальність платників ПДВ за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної визначена ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України. 

Зокрема, п.п.1201.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

-10 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

-20 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

-30 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

-40 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів.

Разом з цим, відповідно до абз. 13 п. 120-1.1 ст. 120-1 «Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної» Податкового кодексу України у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу («201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України» - «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (Постанова КМУ від 11 грудня 2019 р. № 1165)) штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування.

Здійснення моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства. Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій податкового органу.

Така правова позиція вже неодноразово висловлювалась Верховним Судом, зокрема, у постановах від 23 жовтня 2018 року по справі №822/1817/18, від 21 травня 2019 року у справі №0940/1240/18.

За визначенням підпункту 14.1.60 пункту 14.1 статті 14 ПК ЄРПН - це реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Наведені нормативні положення дають підстави для висновку, що в процедурі внесення інформації (відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) до ЄРПН є дві окремі стадії: 1) надання платником податку на додану вартість податкової накладної (розрахунку коригування); 2) прийняття/неприйняття податкової накладної (розрахунку коригування) та внесення відомостей щодо неї (нього) безпосередньо до ЄРПН. Перша із цих стадій залежить від платника податку на додану вартість і є результатом його дій, тоді як друга - це результат виконання роботи програмного забезпечення, що контролюється ДПС, та/або безпосередніх дій працівників ДПС, на яку (які) платник податку не має впливу.

Вищевикладене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду викладеною в постанові від 03.04.2020р. у справі №160/5380/19, адміністративне провадження №К/9901/34753/19.

У цьому контексті встановлена нормою пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України відповідальність платника податку на додану вартість за порушення граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу для реєстрації податкової накладної та /або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН, у вигляді накладення штрафу може застосовуватися в разі якщо платник податку не надав (не надіслав) податкову накладну (розрахунок коригування) ДФС у строк, встановлений цією статтею.

Аналогічна позиція висловлена Верховним Судом у постановах від 10 червня 2019 року у справі №802/1825/16-а та від 12 липня 2019 року у справі №0940/1600/18.

ВИСНОВОК: Отже Податковий кодекс України акцентує увагу на неможливості застосування штрафу до несвоєчасно зареєстрованих помилкових або зупинених в реєстрації податкових накладних.

Відповідна позиція була висловлена у листі ДФСУ від 04.05.2018 № 2004/6/99-99-07-05-06-15/ПК, де вказано про те, що відповідальність, передбачена ст. 120-1 ПКУ за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН помилкових (зайвих) податкових накладних, не застосовується.

Вказаний підхід неодноразово підтверджувався судовою практикою, зокрема, у постанові Верховного Суду від 26.06.2018 у справі № 813/4556/16, від 05.03.2019 р. у справі №806/2975/16.

 

 

#податкові_накладні, #виключення_з_ризикових, #подання_таблиці, #зупинення_реєстрації_податкових_накладних, #реєстр_накладних, #пояснення, #ризикові_контрагенти, #оскарження_рішення_комісії, #розшифрування, #ПН, #РК, #податкова, #ДПС, #Адвокат_Морозов

 

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Оксана
05.03.24 15:21

А можна простими словами пояснити чи буде штраф якщо ми не подамо документи для розблокування ПН і мине строк 365 днів? В ДПІ сказали, що буде за відсутність реєстрації, типу раз не подали документи для розблокування значить ДОБРОВІЛЬНО погоджуєтеся із тим, що зупинка реєстрації законна, а тому буде штраф :(

Ответить
 • Адвокат Морозов
06.03.24 09:22

Оксана, правильно, тому що платник повинен зробити всі можливі дії, тобто подати пакет докум. для разблокування. а все інше поза його волею... так як оскарження в суді це право, а не обовязок!

Ответить
 • Оксана
06.03.24 09:56

Адвокат Морозов,....хоча мабуть помиляюсь, не дочитала. В цьому пункті ПКМУ № 1165 йдеться про ризиковість платника, а у нас ризиковість операції. Про право подати документи при блокуванні реєстрації із-за ризиковості операції зазначено в п.4 наказу МФУ № 520: 4. У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Ответить
 • Оксана
06.03.24 09:40

Адвокат Морозов, Де написано що платник повинен щось зробити? В п.6 ПКМУ № 1165 чітко вказано "має право": "У разі отримання рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку платник податку має право подати на розгляд комісії регіонального рівня інформацію та копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку." Чи це не те ж саме що має право оскаржити в суді?

Ответить
 • Адвокат Морозов
07.03.24 08:56

Оксана, так свідчить судова практика Верховного суду

Ответить
 • Оксана
07.03.24 10:51

Адвокат Морозов, отака у нас держава :( Судді як хтять так і трактують зак-во. Є закон, є наказ МФ, зареєстрований в МЮ, а є суддя, у якого своя думка... 

Ответить
 • 11
05.03.24 15:26

Або якщо подали документи, і Вам відмовили, подали скаргу - її не задовольнили, але в суд не пішли... Буде штраф на 366-й день?

Ответить
 • Адвокат Морозов
06.03.24 09:23

11, оскарження в суді це право, а не обовязок!!! Отже, всі необхідні дії (за умови подачі докум для разблокування) платник податків зробив!

Ответить
 • 11
07.03.24 08:59

Адвокат Морозов, дякую!

Ответить
 • Марина
06.03.24 16:36

Підскажіть будь ласка, заблокували податкову на аванс покупця- організація подала пояснювальні документи вчасно. Податкова відправила другий лист- на уточнення до пояснювальних документів, організація другий лист вчасно не побачила, строки пройшли, що робити далі?

Ответить
 • Адвокат Морозов
08.03.24 11:12

Марина, Платник податку матиме право подати додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, протягом 5 робочих днів з дня, наступногоза днем отримання Повідомлення.

Додаткові письмові пояснення та копії документів, платник податку подає до ДПС в електронній формі. 


ВАЖЛИВО: ...з дня отримання повідомлення!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям