Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


08.02.24
817 0 Печатать

Громадська організація зі статусом юридичної особи чи без такого: як обрати?

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Такий поділ закріплений Законом України «Про громадські об’єднання». Незалежно від обраної форми громадського об’єднання, його учасники можуть проводити повноцінну діяльність (організовувати зустрічі, тренінги, семінари, “круглі столи” навчальні заходи тощо; поширювати інформацію про свою діяльність та отримувати інформацію від органів державної влади і місцевого самоврядування, тощо.)

Щоб зрозуміти у чому таки полягає відмінність, варто звернутись до визначення юридичної особи. Відповідно до Цивільного кодексу України юридична особа - це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Таким чином, громадське об’єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи, на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:

  • створювати відокремлені підрозділи громадської організації;
  • здійснювати підприємницьку діяльність;
  • бути учасником цивільно-правових відносин;
  • набувати майнові і не майнові права;
  •  мати  зареєстровану власну символіку;
  • отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;
  •  засновувати медіа тощо.

Разом з тим, на громадське об’єднання із статусом юридичної особи покладений обов’язок ведення фінансової документації (звітності).

Якщо майбутні учасники організації планують вести підприємницьку діяльність, мати банківський рахунок, печатку, відокремлені підрозділи, орендувати офіс і наймати працівників, а також залучати кошти на діяльність організації, приймати участь у грантових програмах, краще обрати громадське об’єднання із статусом юридичної особи.

Якщо у планах немає налагодження господарської діяльності, оренди офісу, наймання працівників, то необхідно обрати вид громадської без статусу юридичної особи. Така організація повноцінно може справлятися з головною метою - представляти і захищати інтереси своїх членів й інших осіб. Також вона може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь в роботі громадських рад. До того ж, такий вид організації дає багато плюсів, наприклад, спрощену процедуру реєстрації такої організації, відсутність необхідності подавати податкові звіти до фіскальної служби, вести фінансову документацію тощо.

Громадське об’єднання без статусу юридичної особи - це колективний суб’єкт правовідносин, що наділений широкими можливостями для реалізації різноманітних ідей. Воно може вільно розповсюджувати інформацію, що стосується власної діяльності, в тому числі пропагувати власну мету (цілі).

Законодавством також надано право всім громадським організаціям звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з певними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) або скаргами. Не менш важливим є право на одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень або інших її розпорядників.

По материалам Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям