Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо необхідності подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до контролюючих органів (лист ДПС від 12.02.2020 р. № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК)

Щодо необхідності подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до контролюючих органів (лист ДПС від 12.02.2020 р. № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.02.2020 р. № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо необхідності подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до контролюючих органів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначені Законом України від 22 березня 2012 року N 4257 "Про громадські об'єднання" (далі - Закон N 4572).

Статтею 1 Закону N 4572 встановлено, що громадською організацією є громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Згідно з ч. 3 та ч. 7 ст. 23 Закону N 4572 громадське об'єднання зі статусом юридичної особи зобов'язане вести бухгалтерський облік, фінансову га статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

Громадські об'єднання зобов'язані готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат.

Відповідно до положень пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації - це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу передбачено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та річну фінансову звітність.

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями разом зі Звітом обов'язково подається до контролюючих органів річна фінансова звітність, яка є додатком та невід'ємною частиною Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 Кодексу платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до взіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі - Звіт) подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 N 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за N 932/29062 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 N 469).

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (пп. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

У відповідних клітинках відомостей про одночасне подання до Звіту форм фінансової звітності передбачено проставляння позначки "+".

Таким чином, неприбуткові організації у разі наявності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом зі Звітом), зобов'язані подавати Звіт та форми фінансової звітності у строки, передбачені п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям