Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


202228 Печатать

Економічна класифікація видатків бюджету


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.12.2011 N 1738)
із змінами внесеними наказамм Мінфіну
від 23.05.2012 р. N 595,
від 22.08.2012 р. N 937
від 06.11.2015 р. № 996


Код Найменування
2000 Поточні видатки
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2400 Обслуговування боргових зобов'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
2900 Позицію виключено
3000 Капітальні видатки
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі та нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3240 Капітальні трансферти населенню
9000 Нерозподілені видатки

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям