Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


61069 Печатать

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджетуЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11
із змінами внесеними наказом Мінфіну
від 19.09.2011 р. N 1167
від 28.12.2012 р. N 1448


Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
0112 Фінансова та фіскальна діяльність
0113 Зовнішньополітична діяльність
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам
0130 Інші загальні функції державного управління
0131 Управління системою державної служби
0132 Загальнодержавне планування та статистика
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
0140 Позицію виключено
0150 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління
0160 Проведення виборів та референдумів
0170 Обслуговування боргу
0171 Позицію виключено
0172 Позицію виключено
0180 Міжбюджетні трансферти
0200 Оборона
0210 Військова оборона
0220 Цивільна оборона
0230 Військова допомога зарубіжним країнам
0240 Військова освіта
0250 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони
0260 Інша діяльність у сфері оборони
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону
0320 Протипожежний захист та рятування
0330 Судова влада
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи
0350 Діяльність у сфері безпеки держави
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді
0370 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність
0411 Загальна економічна та торговельна діяльність
0412 Регулювання трудових відносин
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство
0421 Сільське господарство
0422 Лісове господарство та мисливство
0423 Рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива
0432 Нафтогазова галузь
0433 Електроенергетична галузь
0434 Інші галузі паливно-енергетичного комплексу
0440 Інша промисловість та будівництво
0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин
0442 Обробна промисловість
0443 Будівництво
0444 Відтворення мінерально-сировинної бази
0450 Транспорт
0451 Автомобільний транспорт
0452 Водний транспорт
0453 Залізничний транспорт
0454 Повітряний транспорт
0455 Трубопровідний та інший транспорт
0456 Дорожнє господарство
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0471 Позицію виключено
0472 Позицію виключено
0473 Позицію виключено
0480 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки
0481 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності
0482 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства
0483 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу
0484 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві
0485 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту
0486 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
0487 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0512 Утилізація відходів
0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0520 Збереження природно-заповідного фонду
0530 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0610 Житлове господарство
0620 Комунальне господарство
0630 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0700 Охорона здоров'я
0710 Медична продукція та обладнання
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога
0721 Поліклініки загального профілю та амбулаторії
0722 Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки
0723 Позицію виключено
0724 Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги
0725 Фельдшерсько-акушерські пункти
0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади
0731 Лікарні загального профілю
0732 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
0733 Перинатальні центри, пологові будинки
0734 Санаторно-курортні заклади
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади
0750 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
0761 Будинки дитини
0762 Станції переливання крові
0763 Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0810 Фізична культура і спорт
0820 Культура та мистецтво
0821 Театри
0822 Художні колективи, концертні і циркові організації
0823 Кінематографія
0824 Бібліотеки, музеї і виставки
0824 Позицію виключено
0825 Позицію виключено
0826 Позицію виключено
0827 Заповідники
0828 Клубні заклади
0829 Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки
0830 Засоби масової інформації
0831 Позицію виключено
0832 Позицію виключено
0833 Позицію виключено
0834 Позицію виключено
0840 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації
0900 Освіта
0910 Дошкільна освіта
0920 Загальна середня освіта
0921 Загальноосвітні навчальні заклади
0922 Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати
0923 Позицію виключено
0930 Професійно-технічна освіта
0940 Вища освіта
0941 Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації
0942 Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації
0950 Післядипломна освіта
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0980 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності
1020 Соціальний захист пенсіонерів
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці
1040 Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді
1050 Соціальний захист безробітних
1060 Допомога у вирішенні житлового питання
1061 Позицію виключено
1062 Позицію виключено
1070 Соціальний захист інших категорій населення
1080 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям