Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат (лист Пенсійного фонду від 20.02.2024 р. № 2800-030401-8/10415)

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат (лист Пенсійного фонду від 20.02.2024 р. № 2800-030401-8/10415)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

ЛИСТ

від 20.02.2024 р. № 2800-030401-8/10415

Розглянувши в межах компетенції [...] запит [...], Пенсійний фонд України повідомляє.

<...>

[...] "Про звернення громадян" в межах компетенції Пенсійного фонду України.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України від 23.09.99 N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 1105) передбачено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності.

Згідно з частиною другою статті 15 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності у випадках, зазначених у пунктах 1 і 7 частини першої цієї статті, виплачується уповноваженим органом управління застрахованим особам з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Пунктом 2 розділу II Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 09.04.2008 N 189, визначено, що у разі наявності в пацієнта стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності, що засвідчена медичними висновками, не пізніше ніж через 120 днів (а у випадках, коли випадок тимчасової непрацездатності переривався, то не пізніше, ніж через 156 днів) із дня її настання чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням, лікуючий лікар суб'єкта господарювання ініціює питання перед ЛКК щодо направлення хворого на МСЕК шляхом заповнення форми первинної облікової документації N 088/0 "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)" відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 088/о "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 N 110, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за N 695/21008.

Відповідно до пункту 8 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1317, датою встановлення інвалідності вважається день надходження документів до МСЕК.

Оскільки, відповідно до норми частини другої статті 15 Закону N 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за період тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК інвалідності, то допомога за день встановлення інвалідності та за день огляду МСЕК [...] не надається.

Згідно із пунктами 2 та 3 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства здоров'я України від 17.06.2021 N 1234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2021 за N 890/36512, листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медичний висновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності.

Нормою пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266, визначено, що середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, зокрема тимчасової непрацездатності.

Враховуючи викладене, оскільки в розрахунковому періоді не враховується період тимчасової непрацездатності, то день встановлення МСЕК інвалідності та день огляду МСЕК [...] не включатимуться при обчисленні у майбутньому середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат, оскільки ці дні віднесено до тимчасової непрацездатності, що підтверджується відповідним листком непрацездатності.

З повагою

 

Начальник управління
страхових виплат
та соціальних послуг

Світлана ЗАРУБІНА

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам