Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Наше підприємство зареєстровано платником єдиного податку за ставкою 10%. Просимо надати роз’яснення чи обкладають єдиним податком проценти банка та депозитні проценти банку.

Наше підприємство зареєстровано платником єдиного податку за ставкою 10%. Просимо надати роз’яснення чи обкладають єдиним податком проценти банка та депозитні проценти банку.

До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями).
Також зазначеним Законом визначено, що проценти - доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включається, зокрема, платіж за використання коштів, залучених у депозит.
Таким чином, підприємство з метою обкладення єдиним податком повинно враховувати всі надходження, отримані на його розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, включаючи проценти банку за депозитним рахунком та виручку від іншої реалізації, депозитні відсотки слід обкладання єдиним податком при надходженні на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу, тобто через рік.
До речі, про це ДПА України зазначала також й у листах від 14.10.2004 р. № 11447/5/15-1216; від 06.09.2006 р. № 9948/6/15-0416.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам