Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Наше підприємство зареєстровано як платник єдиного податку. Ми придбали для використання у господарській діяльності в банку позику. Чи будить таки грошові кошти оподаткуватися єдиним податком?

Наше підприємство зареєстровано як платник єдиного податку. Ми придбали для використання у господарській діяльності в банку позику. Чи будить таки грошові кошти оподаткуватися єдиним податком?

Фінансовий кредит відповідно до підпункту 1.11.1 пункту 1.11 статті 1 Закону України від 28.12.94 N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", із змінами та доповненнями - це сума коштів, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством, а також іноземними урядами або його офіційними агентствами чи міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент. Правила надання фінансових кредитів встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.
Тобто, це сума коштів, яка передається платнику податку згідно з договором, що передбачає обов'язкове повернення таких грошових коштів.
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03.07.98 № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку, та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746/99 встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Крім того, згідно з пунктом 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (затверджено наказом ДПА від 12.10.99 р. N 554 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.10.99р. за N 713/4006), у графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та до каси суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, а також позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") (пункт 5 Порядку).
Оскільки, грошові кошти, які перераховані банком платнику єдиного податку на визначений строк, для цільового використання та під процент, то такі кошти не вважаються виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і для оподаткування єдиним податком не враховуються.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам