Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Підприємство-платник єдиного податку має залишок іноземної валюти на депозитного рахунку. Чи оподатковується єдиним податком курсова різниця, яка виникає у зв’язку з перерахунком такої іноземної валюти на кінець звітного періоду?

Підприємство-платник єдиного податку має залишок іноземної валюти на депозитного рахунку. Чи оподатковується єдиним податком курсова різниця, яка виникає у зв’язку з перерахунком такої іноземної валюти на кінець звітного періоду?

Наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554 затверджено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (зареєстровано в Мін'юсті України 19.10.99 р. за № 713/4006).
Згідно з Порядком у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
Відповідно до абзацу третього п. 8 Правил застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», затверджених Постановою Верховної Ради України від 27.06.95 р. № 247/95-ВР, позареалізаційна операція – це діяльність підприємства, що безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) та іншого майна, включаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію допоміжного й обслуговуючого виробництва.
При цьому п. 40 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39, визначено, що дохід від неопераційних курсових різниць, інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, відображаються у статті «Інші звичайні доходи» фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.
Враховуючи викладене, дохід від неопераційних курсових різниць у Книзі обліку доходів і витрат відображається у графі 5 «Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації».
Таким чином, зазначене підприємство для оподаткування єдиним податком повинно враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.
Роз’яснення із зазначеного питання було повідомлено у журналі «Вісник податкової служби України» (вересень 2000 р., № 33).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам