Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Підприємство-платник єдиного податку за ставкою 6 відсотків отримало від страхової організації суму страхового відшкодування за договором страхування автомобіля. Чи оподатковується отримана сума єдиним податком?

Підприємство-платник єдиного податку за ставкою 6 відсотків отримало від страхової організації суму страхового відшкодування за договором страхування автомобіля. Чи оподатковується отримана сума єдиним податком?

Так, оподатковується.
Відповідно до пункту 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або(та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Крім того, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженої наказом ДПА України від 12.10.99 N 554 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.10.99 за N 713/4006, у доходній частині відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
Тобто суб'єкт малого підприємництва для оподаткування єдиним податком повинен враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, виручки від іншої реалізації.
До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації належать суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані як безповоротна фінансова допомога, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" тощо.
Таким чином, у разі надходження на розрахунковий рахунок та в касу підприємства-платника єдиного податку страхового відшкодування, ці кошти включаються підприємством до бази оподаткування єдиним податком.
Роз’яснення із зазначеного питання були надані у журналі „Вісник податкової служби України», червень 2005 р., № 22.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам