Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Підприємство знаходиться на спрощеної системі оподаткування (10%). Здійснює операції з продажу основних фондів. Згідно договору виручка поступає частинами та переходить на поточний рік. Підприємство планує перехід на звичайну систему оподаткування з січня 2008 року та стане платником ПДВ. Що є об’єктом оподаткування? Чи буде податкове зобов'язанн

Підприємство знаходиться на спрощеної системі оподаткування (10%). Здійснює операції з продажу основних фондів. Згідно договору виручка поступає частинами та переходить на поточний рік. Підприємство планує перехід на звичайну систему оподаткування з січня 2008 року та стане платником ПДВ. Що є об’єктом оподаткування? Чи буде податкове зобов'язанн

Відповідно до вимог Указу Президента України від 03.07.1998р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.1999р. №746/99) у разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу. Податкове зобов'язання перед бюджетом виникає після зарахування виручки від реалізації основних фондів на розрахунковий рахунок підприємства або в його касу.
Суб'єкт малого підприємництва, який здійснює операції з продажу основних фондів для оподаткування єдиним податком, повинен враховувати всі кошти, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від реалізації основних фондів, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, зменшені на суму залишкової вартості на момент продажу, яка розраховується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні фонди", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.05.2000р. за N 288/4509.
Якщо ж така виручка буде надходити частинами, то й податкове зобов'язання виникатиме частинами виходячи із суми, що надійшла.
Відповідно Методичних рекомендацій по адмініструванню єдиного податку, доведеного листом ДПА України від 15.05.2001 р. N 6153/7/15-1317 ДПА України рекомендує наступне: "платник єдиного податку, який отримав суму авансу від укладеної угоди і сплатив відповідну суму єдиного податку, при переході на загальну систему оподаткування повинен включити вказану суму авансу до валового доходу та подати заяву до органу державної податкової служби про зменшення загальної суми єдиного податку на суму податку, нарахованого на суму авансу".
Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 11.3.1 пункту 1.31 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР, датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.
У разі коли юридичною особою - платником ПДВ оплата за товари від покупця отримана коштами в періоді, коли вона працювала на спрощеній системі оподаткування за ставкою оподаткування 10 %, а відвантаження товарів відбулося після переходу на звичайну систему оподаткування, то податкове зобов'язання з ПДВ платником ПДВ не нараховується. Податкове зобов'язання по другій події не виникає.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам