Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо оподаткування єдиним податком сум повернутого депозитного вкладу

Щодо оподаткування єдиним податком сум повернутого депозитного вкладу

Згідно з Указом Президента України від 03.07.1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ № 727/98) об'єктом оподаткування єдиним податком є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Статтею 1 Указу № 727/98 визначено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий розрахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Відповідно до Положення Правління НБУ № 516 від 03.12.2003 р. "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами" вклад (депозит) - це кошти, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають поверненню згідно із законодавством України та умовами договору.
Згідно з п. 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 12.10.1999 р.N 554 "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" у графі 6 Книги обліку "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доході та виручка від іншої реалізації.
До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій, у тому числі процентів.
Таким чином, базою оподаткування єдиним податком може бути сума коштів, яку банк нарахував як проценти на кошти, що зберігаються на окремому депозитному рахунку у банку, та перерахував на розрахунковий рахунок підприємству.
Отже, Ваше підприємство повинно включати до бази оподаткування єдиним податком лише суму коштів, отриману від банківської установи як відсотки за користування коштами. Сума повернутого депозитного вкладу не є об'єктом оподаткування єдиним податком та не враховується при визначенні граничного об'єму виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам