Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо порядку оподаткування єдиним податком, коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок у вигляді кредиту

Щодо порядку оподаткування єдиним податком, коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок у вигляді кредиту

Відповідно до п. 1 Указу Президента від 28.06.1999р. №746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі-Указ № 746) виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 р. N 554 у графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" Книги обліку доходів та витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" відображаються суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").
Таким чином, кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок у вигляді кредиту, наданого банком, не вважаються доходом і не включаються до бази оподаткування єдиним податком

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам