Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Чи повинні підприємства для яких встановлюється пільговий страховий тариф відповідно до статті 5 Закону України „Про страхові тарифи...”, підтверджувати право на пільгу щоквартально?

Чи повинні підприємства для яких встановлюється пільговий страховий тариф відповідно до статті 5 Закону України „Про страхові тарифи...”, підтверджувати право на пільгу щоквартально?

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за правильність нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів, відповідно де порядку передбаченому розділом 8 Інструкції.
Планові перевірки проводяться не частіше 1 разу на рік згідно затвердженого керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду графіком. Позапланові перевірки здійснюються у раз реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.
Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень пре перерахування сум внесків та інших платежів на рахунок Фонду, розрахункових документів ж проведені виплати, відповідності фінансових звітів за коштами Фонду балансовим рахунка* "Розрахунки за страхуванням". В поточному році перевірці підлягають документи за період і 01.04.2001 року.
На виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних посадовий осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.
За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один з примірники акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру страхувальника. В акті зазначаються: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків та пені, обчисленні і виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатної відображаються суми додатково нарахованих страхових внесків і пені і суми витрат, які приймаються до заліку за рахунок внесків чи підлягають виплаті застрахованим особам додаткову, За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгалтер підписують акт із зауваженнями у письмовій формі, що подаються для розгляду в установленому порядку органу, який проводив перевірку.
Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів сплачуються до Фонд страхувальниками у десятиденний термін з дня складання акта перевірки окремим платіжні дорученням, в рядку призначення платежу вказується дата перевірки, номер акту і період.
Сума додатково нарахованих страхових внесків за матеріалами перевірки у випадку І несплати в установлений строк стягується у судовому порядку (порядку, передбаченою законодавством).
Суми нецільового використання страхувальником коштів загальнообов'язкового державною соціального страхування не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і відшкодовуються за рахунок страхувальника.
Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні порушення і накладати адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники.
Робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду або іншому органу, якому надано право приймати рішень про притягнення до матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам