Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо виплати одноразової допомоги та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням

Щодо виплати одноразової допомоги та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням

Надання потерпілим одноразової допомоги та відшкодування моральної шкоди в разі ушкодження їхнього здоров’я, яке сталося до 01.04.2001 року, визначалося Законом України «Про охорону праці», який набрав чинності 24.11.1992 року і діяв у цій частіші до введення в дію Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – базовий Закон). Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про охорону праці» власник зобов’язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому, одноразову допомогу і відшкодувати йому моральну шкоду, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної шкоди потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Отже, вперше одноразова допомога і відшкодування моральної шкоди були передбачені Заковом України «Про охорону праці», обов’язок з її виплати покладався на власника – роботодавця.
Працівники, яким стійка втрата працездатності встановлена МСЕК до 24.10.1992 року, тобто до введення в дію Законів України «Про охорону праці» та базового Закону (01.04.2001 року), не мають права на отримання одноразової допомоги та відшкодування моральної шкоди, оскільки, відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
З цих же підстав на вас не поширюється стаття друга базового Закону в частині виплати Фондом одноразової допомоги та відшкодування моральної шкоди, оскільки на час виникнення у вас права на страхові виплати (1986 р) таких виплат чинне законодавство взагалі не передбачало; а прийняті після 1986 року закони, як зазначалося вище, зворотної сили не мають.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам