Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Я работаю в Компании уже 7 месяцев,директор компании каттегорически отказываетса меня уволнять ничем свое Ришение немотивируя,отказываетса подписывать мое заевление.Хотя Заевление об уходе я ему еще написал в МАРТЕ 2008г

Я работаю в Компании уже 7 месяцев,директор компании каттегорически отказываетса меня уволнять ничем свое Ришение немотивируя,отказываетса подписывать мое заевление.Хотя Заевление об уходе я ему еще написал в МАРТЕ 2008г

Відповідно до ст.38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.
Згідно ст.39 КЗпП, строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.
Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.
З приводу викладеного у запиті щодо питання необґрунтованості відмови роботодавця у розірванні трудового договору, повідомляємо, що індивідуальні трудові спори щодо розірвання трудових договорів, відповідно до ст.221 КЗпП, розглядаються комісіями по трудових спорах, районними (міськими) судами і не входять до компетенції центру зайнятості.
Додатково повідомляємо, що для вирішення Вашого питання Ви маєте право звернутися до територіальної інспекції праці в м. Києві, яка знаходиться за адресою: м. Київ, Крутий узвіз,5.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам