Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Які витрати мене чекають на кожного найманого працівника (при оформленні і подальшій його роботі на мене)? Якщо є якісь звіти, то які і куди мені треба їх буде здавати?

Які витрати мене чекають на кожного найманого працівника (при оформленні і подальшій його роботі на мене)? Якщо є якісь звіти, то які і куди мені треба їх буде здавати?

Згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р № 1533-Ш та Інструкції від 18.12.2000р. № 339 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.01.2001р. за № 30/5221 "Про порядок обчислення сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" (далі Фонд)
роботодавець зобов'язаний
один раз на місяць, в день одержання в установах банку коштів на оплату праці, своєчасно та в повному обсязі сплатити страхові внески до Фонду.
(Розмір страхових внесків для роботодавців та застрахованих осіб встановлюється щорічно Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.)

Страхові внески нараховуються:

для роботодавців - 1,3 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
для найманих працівників - 0,5 відсотка від сум оплати праці, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також заохочувальні та компенсаційні виплати ( у тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
для осіб, які беруть участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах - 1,8 відсотка від сум оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

Для визначення складових фонду оплати праці як бази для нарахування внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття застосовується Інструкція зі статистики заробітної плати (затверджена наказом ГОСКОМСТАТу України від 13.01.1004р. № 5)

Звітування.
Про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду роботодавці щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість. Один екземпляр якої подається до центру зайнятості за місцем реєстрації платника до: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня. Якщо останній день строку подання розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
Усі примірники розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.
Якщо роботодавець немає можливості заповнити звіт на комп'ютері за місцем своєї роботи, у центрах зайнятості встановлені термінали, які надають (у разі відсутності заборгованості до Фонду) можливість набрати звіт та роздрукувати його. Вірно складений звіт автоматично зараховується до бази даних.

Контроль
Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням страхових внесків - здійснюється центрами зайнятості шляхом проведення перевірок.
Спеціалісти центрів зайнятості перевіряють бухгалтерські документи про нарахований заробіток та інші виплати, повноту нарахування страхових внесків, платіжні документи про перерахування сум страхових внесків на рахунок Фонду, розрахункові та касові документи.
Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки без застосування строку давності.
При необхідності керівники і відповідальні службові особи під час перевірки надають письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконують вимоги осіб, які проводять перевірку, щодо усунення виявлених порушень.
У ході підготовки до перевірки бухгалтер підприємства, організації чи установи повинен переглянути та перевірити документи які стосуються сплати страхових внесків до Фонду та у разі виявлення несвоєчасної або неповної їх сплати самостійно нарахувати та сплатити пеню і у ході перевірки надати перевіряючому платіжне доручення про сплату. Тільки після таких дій бухгалтера підприємства, організації чи установи порушення буде враховуватися як самостійно виявлене та погашене, а до посадових осіб не будуть застосовуватися штрафні санкції. Консультацію про обчислення пені роботодавець може отримати у бухгалтера районного центру зайнятості за місцем реєстрації.
Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам