Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Чи відносяться до складу валових витрат витрати на друкування прайсів, інформації про товар на рекламних формулярах?

Чи відносяться до складу валових витрат витрати на друкування прайсів, інформації про товар на рекламних формулярах?


Згідно зі ст. 1 Закону України від 03.07.96 №270/96-ВР "Про рекламу" реклама - це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка поширюється у будь-якій формі та у будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. При цьому реклама повинна бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи засобів розповсюдження.
Рекламний продукт може бути самостійно виготовлений (придбаний) і розповсюджений рекламодавцем; може бути виготовлений та розповсюджений іншою особою за замовленням рекламодавця; рекламодавець може розділити функції окремо щодо виготовлення і розповсюдження реклами між її виробником і розповсюджувачем.
Рекламоносії можуть бути оприбутковані як матеріальні цінності (рекламні щити, подарунки з логотипами, брошури, прайс-листи, рекламні проспекти, каталоги тощо), та ті, які неможливо оприбуткувати (реклама в газеті, на транспорті та ін. залежно від форми договорів).
Витрати, що пов'язані з рекламними заходами, відповідно до пп. 5.4.4 ст. 5 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, далі – Закон №334) відносяться до витрат подвійного призначення, для яких п. 5.4 передбачено особливий порядок обліку.
Суть подвійного призначення полягає у тому, що такі витрати можуть включатися до складу валових витрат у повному обсязі, тобто нелімітовані витрати, та до витрат з відповідним обмеженням, тобто лімітовані. Нелімітовані витрати - це витрати на проведення перепродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку, а до лімітованих витрат відносяться витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг з рекламними цілями. Зазначені витрати включаються до валових витрат підприємства у розмірі, що не перевищує 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік.
Щодо оподаткування самостійного виготовлення (придбання) та розповсюдження матеріального носія реклами, який містить в собі інформацію про товари (роботи, послуги), що продаються (виконуються, надаються) підприємством та який не можна використати ні в господарській діяльності, ні по-іншому, крім застосування його як носія (джерела) інформації (наприклад, прайс-листи, рекламні проспекти, брошури, каталоги, буклети тощо), то у рекламодавця витрати, пов'язані з виготовленням (придбанням) і розповсюдженням рекламної продукції, яку можна використати як виключно носій інформації про товари (роботи, послуги), включаються до складу валових витрат відповідно до першого абзацу пп. 5.4.4 п. 5.4 Закону №334.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам