Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Як відображаються в обліку витрати на поліпшення, ремонт орендованого легкового автомобіля?

Як відображаються в обліку витрати на поліпшення, ремонт орендованого легкового автомобіля?


Відповідно пп. 8.8.1 п. 8.8 ст. 8 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР, зі змінами і доповненнями, далі – Закон №334) у разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення, ремонт об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень, ремонту у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення, ремонт основних фондів, визначену згідно з пп. 8.7.1 п. 8.7 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості:
- відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди);
- створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі, якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди).
При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця.
Підпунктом 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону №334 передбачено, що платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з ремонтом, поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на ремонт, поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.
Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на ремонт, поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.
Тобто в обчисленні 10-відсоткового ліміту, що використовується для віднесення до валових витрат як витрат щодо ремонту, поліпшення власних, так і орендованих основних фондів, бере участь сукупна балансова вартість на початок звітного періоду (початок року) всіх груп основних фондів, які є власними (та підлягають амортизації).
Сума вичерпання такого ліміту розраховується з урахуванням усіх витрат на ремонт, поліпшення, здійснених протягом звітного періоду як щодо основних, так і орендованих основних фондів.
Таким чином, якщо договором оренди легкового автомобіля передбачено проведення його ремонту, поліпшення орендарем, то за належного документального підтвердження понесених витрат їх сума у межах встановленого ліміту відноситься до валових витрат, а сума перевищення збільшує балансову вартість 2 групи основних фондів (за її наявності) або створює балансову вартість такої групи на суму перевищення, що підлягатиме амортизації з наступного кварталу.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам