Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Яку суму процентів за борговими зобов’язаннями можна віднести до валових витрат у випадку їх сплати особі, що є звільненою від оподаткування податком на прибуток (кредитній спілці, підприємству громадських організацій інвалідів тощо) або пов’язаній з нею особі?

Яку суму процентів за борговими зобов’язаннями можна віднести до валових витрат у випадку їх сплати особі, що є звільненою від оподаткування податком на прибуток (кредитній спілці, підприємству громадських організацій інвалідів тощо) або пов’язаній з нею особі?


Відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) (далі – Закон) до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.
Підпунктом 5.5.2 п. 5.5 ст. 5 Закону передбачено, що для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.
При цьому згідно з пп. 5.5.3 п. 5.5 ст. 5 Закону до нерезидентів, визначених у пп. 5.5.2, прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів 7.11 - 7.13, 7.19 ст. 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж встановлені у п. 7.2 ст. 7 або ст. 10 цього Закону.
Отже, якщо платник податку виплачує проценти особі, що є звільненою від оподаткування податком на прибуток, якій належить або перебуває в управлінні 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) такого платника податку, або пов’язаній з нею особі, то обмеження щодо віднесення до валових витрат, встановлене пп. 5.5.2, також застосовується стосовно сум таких процентів.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам