Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Як у декларації про доходи фізичної особи-приватного підприємця визначаються витрати: у момент їх оплати чи на дату оприбуткування товарів (підписання акту виконаних робіт, наданих послуг)?

Як у декларації про доходи фізичної особи-приватного підприємця визначаються витрати: у момент їх оплати чи на дату оприбуткування товарів (підписання акту виконаних робіт, наданих послуг)?

Доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали загальну систему оподаткування доходів, одержуваних від такої діяльності, оподатковуються в загальному порядку відповідно до положень розділу четвертого Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. N 13-92 (зі змінами та доповненнями, частково втратив чинність, далі - Декрет). Механізм застосування норм Декрету викладено в розділі четвертому Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. N 12 та зареєстрованої в Мін'юсті України 09.06.93 р. за N 64 (із змінами та доповненнями, далі - Інструкція).
Згідно зі ст. 13 цього розділу Декрету оподатковуваним доходом фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, одержаним від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу у звітному календарному році чи іншому звітному (податковому) періоді. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, вони враховуються податковими органами під час проведення остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними у додатку 6 до Інструкції N 12.
Згідно із п. 14.5 Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. N 12 та зареєстрованої в Мін'юсті України 09.06.93 р. за N 64 (із змінами та доповненнями, далі - Інструкція) фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу податкові декларації наростаючим підсумком з початку року (за квартал; півріччя, три квартали, рік), у строки, визначені законом . У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування.
Документально підтвердженими витратами вважаються оплачені витрати поточного звітного періоду, а також попередніх періодів, якщо вони стосуються доходу, отриманого протягом звітного періоду.
До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно зі ст. 5 та ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, далі - Закон), з урахуванням відповідних обмежень і особливостей стосовно фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Відповідно до зазначених нормативних документів до податкової декларації за звітний податковий період включаються лише прямі валові витрати, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.
Тобто виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду (попередніх періодів) не всіх видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо відповідає цьому доходу.
Роз'яснення з даного питання надано листом ДПА України від 15.11.2006 р. N 12904/6/17-0416.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам