Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Я приватний підприємець, купую будинок в населеному пункті для торгівлі та ремонту побутової техніки. Чи доведеться мені сплачувати плату за землю?

Я приватний підприємець, купую будинок в населеному пункті для торгівлі та ремонту побутової техніки. Чи доведеться мені сплачувати плату за землю?


Приватному підприємцю при купівлі будинку в населеному пункті для здійснення підприємницької діяльності (торгівля та ремонт побутової техніки) для визначення розміру та порядку плати за використання земельних ресурсів слід перш за все мати на увазі, що землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії, зокрема: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови та ін. згідно зі ст.19 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ /далі – Земельний кодекс/, який є основним документом, що регулює земельні відносини в Україні.
Земельним кодексом (ст.120) визначено, що, до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором.
Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначено, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.
Якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то в разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.
Як визначено Законом України від 03.07.92 № 2535-ХII “Про плату за землю” (у редакції Закону України від 19.09.96 № 378/96-ВР зі змінами та доповненнями /далі - Закон № 2535-ХII/) (ст.2), використання землі в Україні є платним.
Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов’язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням та умов їх надання (ст.91 та 96 Земельного кодексу), від чого залежить оподаткування земельних ділянок.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру згідно зі ст.13 Закону № 2535-ХII.
Отже, у випадку коли земельна ділянка приватним підприємцем набута на підставі цивільно-правових угод і належить йому на праві власності, то такий ПП повинен сплачувати земельний податок відповідно до ч.1 або 2 ст. 7 Закону № 2535-ХII, а у разі якщо земельна ділянка під викупленим будинком приватному підприємцю надана в оренду, то тоді за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, ПП повинен сплачувати до бюджету відповідної ради (за місцезнаходженням земельної ділянки) орендну плату за землю, яка згідно зі ст.19 Закону України “Про оренду землі” не може бути меншою за розмір земельного податку, встановлений Законом № 2535-ХII.
Крім цього слід зазначити, що відповідно до додатка 3 до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем,2-зем) земельні ділянки, які надані для здійснення підприємницької діяльності (торгівля та ремонт побутової техніки), за класифікацією видів економічної діяльності відносяться до земель, що використовуються в комерційних цілях, дані яких відображаються в графі 42 цієї Інструкції (коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки для земель комерційного використання – 2,5).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам