Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Який порядок заповнення Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій?

Який порядок заповнення Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій?


Інструкція із заповнення „Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № 3ВР-1 наведена у додатку 2 до Порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 № 108/5299.
Звіт за формою № ЗВР-1 складається в розрізі всіх реєстраторів розрахункових операцій, що зареєстровані суб’єктом підприємницької діяльності та в розрізі книг обліку розрахункових операцій, зареєстрованих на господарську одиницю (депо, кондуктора, об'єкт виїзної торгівлі), які використовувались протягом звітного місяця.
У рядку "До державної податкової інспекції" слід зазначити назву району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом).
У рядку "реквізити суб'єкта підприємницької діяльності" наводяться назва суб’єкта підприємницької діяльності та його місцезнаходження (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця та його місце проживання), що зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер за ДРФО.
У графі 1 - порядковий номер запису у Звіті;
у графі 2 - модифікація реєстратора розрахункових операцій, а в рядках, де виконуються записи щодо книг обліку розрахункових операцій, - напис "книга обліку розрахункових операцій" або абревіатура "КОРО";
3. У графі 3 - фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій або книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю (депо, кондуктора, об'єкт виїзної торгівлі).
4. У графах 4 - 6 записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:
У графі 4 - загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);
У графі 5 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 4, що оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ) за ставкою 20 відсотків;
У графі 6 - сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної в графі 5.
5. У графі 7 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках). Якщо протягом звітного місяця через реєстратор розрахункових операцій були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 4 - 7.
За бажанням суб’єкта підприємницької діяльності до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.
6. У рядку "Разом за всіма реєстраторами розрахункових операцій (розрахунковими книжками)"
У графах 4 - 7 записуються підсумки показників за відповідними графами.
7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер - для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець - для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту органом державної податкової служби засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.
8. Звіт скріплюється печаткою суб’єкта підприємницької діяльності, якщо наявність такої у суб’єкта підприємницької діяльності передбачена чинним законодавством

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам