Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Чи звільняються від сплати збору за спеціальне водокористування військові частини, установи та організації Збройних Сил України?

Чи звільняються від сплати збору за спеціальне водокористування військові частини, установи та організації Збройних Сил України?


Статтею 14 Закону України від 05.10.2000 №2019-ПІ „Про Збройні Сили України" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон №2019) визначено, що земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами і організаціями Збройних сил України, є державною власністю, належать їм на праві оперативного управління та звільняються від сплати всіх видів податків відповідно до законів з питань оподаткування.
Відповідно до статті 1 Закону України від 25.06.91 №1251-ХІІ „Про систему оподаткування” ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) та пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
Спеціальним законодавчим документом, що визначає основні норми та правила справляння збору за спецводкористування є Водний кодекс України (далі - Кодекс).
Так, абзацом десятим статті 30 Кодексу визначено, що платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води (первинні водокористувачі) та/або з водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні водокористувачі), та користуються водами для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Згідно п.4.5 розділу IV Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженої спільним наказом Мінфіну України, ДПА України, Мінекономіки України та Мінекобезпеки України від 01.10.99 №231/539/118/219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.10.99 за №711/4004 (із змінами і доповненнями), при використанні водокористувачами води одночасно для власних потреб і для потреб об'єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства (за винятком обсягу води, переданої населенню), підсобного сільського і рибного господарства або інших допоміжних служб збори до бюджетів платники вносять за всю фактично використану воду з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
Військова частина у своїй діяльності використовує воду для приготування їжі у столовій, для обслуговування автомобільного парку, об'єктів соціально-культурного призначення, санітарно-гігієнічні потреби, тощо.
Отже, згідно з чинним податковим законодавством військова частина, яка у своїй діяльності використовує воду одночасно як для питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для господарсько-побутових та інших, повинна сплачувати збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам