Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Підприємство веде облік списання витраченого бензину та дизельного пального в літрах, газу зрідженого в кг/л та газу стисненого в кг/м3 . Як перевести витрачене пальне в тони при обчисленні сум збору за забруднення навколишнього природного середовища?

Підприємство веде облік списання витраченого бензину та дизельного пального в літрах, газу зрідженого в кг/л та газу стисненого в кг/м3 . Як перевести витрачене пальне в тони при обчисленні сум збору за забруднення навколишнього природного середовища?

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303, суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 (у гривнях за 1 тонну використаного пального).
При складанні форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з пунктом 3.3.2 розділу 3 Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 N 111, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за N 357/10637, у рядках 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. колонки 2 "Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів" податкового розрахунку збору фактичні обсяги викидів пересувними джерелами забруднення та використаного пального платником збору відображаються у тоннах.
При обчисленні сум збору за забруднення навколишнього природного середовища необхідно застосовувати перевідні коефіцієнти для визначення обсягів використаного пального за масою, наведені у пункті 2.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, затвердженої наказом Держкомстату від 06.09.2000 N 293 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 15):
для бензину - 0,74 кг/л
для дизельного палива - 0,85 кг/л
для газу зрідженого - 0,55 кг/л
для газу стисненого - 0,59 кг/м3.
При переведенні витраченого пального в тони при обчисленні сум збору за забруднення навколишнього природного середовища необхідно об’єм використаного пального помножити на перевідний коефіцієнт для визначення обсягів використаного пального за масою та поділити на 1000.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам