Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Наше підприємство виконує роботи для замовника - резидента Росії. В контракті вартість робіт вказана з ПДВ, який замовник утримує і перераховує до бюджету Росії. Що буде вважатися виручкою в розумінні Закону України „Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті"?

Наше підприємство виконує роботи для замовника - резидента Росії. В контракті вартість робіт вказана з ПДВ, який замовник утримує і перераховує до бюджету Росії. Що буде вважатися виручкою в розумінні Закону України „Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті"?

Статтею 1 Закону України від 23.09.94 р. N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" (далі – Закон № 185) визначено, що виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної ВМД) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт (послуг), експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ.
Згідно зі статтею 4 Закону № 185 порушення резидентами термінів, передбачених статтею 1 і 2 Закону № 185, тягне за собою відповідальність у вигляді стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми не одержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості.
Пунктом 2.3 Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженими постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. N 136, яка зареєстрована в Мін'юсті України 28.05.99 р. N 338/3631, також передбачено зняття банком експортної операції резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією (або її частини - у разі здійснення обов'язкового продажу) на його поточний рахунок.
При цьому слід зазначити, що розмір виручки резидента в іноземній валюті визначається виходячи з умов договору та відображеної вартості експортованих товарів (робіт, послуг) в первинних документах, які засвідчують фактичне виконання зовнішньоекономічної операції. Тобто надходження в установлений термін валютної виручки не в повному обсязі, передбаченому в контракті, а зменшеному на суму сплаченого на митній території Російської Федерації ПДВ не звільняє резидента України від відповідальності, передбаченої статтею 4 Закону № 185.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам