Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • За договором купівлі-продажу підприємство-резидент відвантажило товари на експорт покупцю-нерезиденту. Проте такий нерезидент в порушення умов договору не перерахував своєчасно суму заборгованості за отримані товари. У зв’язку з цим підприємство-резидент звернулося з позовною заявою до суду країни нерезидента. Чи зупиняється відлік терміну 90 к

За договором купівлі-продажу підприємство-резидент відвантажило товари на експорт покупцю-нерезиденту. Проте такий нерезидент в порушення умов договору не перерахував своєчасно суму заборгованості за отримані товари. У зв’язку з цим підприємство-резидент звернулося з позовною заявою до суду країни нерезидента. Чи зупиняється відлік терміну 90 к

Так, зупиняється при дотриманні законодавчих умов.
Згідно зі статтею 1 Закону України від 23.09.1994 року N 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.
У разі прийняття судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.
У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці терміни було зупинено.
У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.
Таким чином, відлік терміну 90 календарних днів зупиняється і пеня за порушення в цього періоду не сплачується при зверненні продавцем-резидентом до суду країни нерезидента-покупця з позовною заявою щодо стягнення заборгованості з такого нерезидента при дотриманні умов, встановлених ст. 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам