Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Який залишок коштів на спеціальних рахунках необхідно зазначити бюджетним установам (організаціям) при заповненні рядка 1.2 І частини Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року?

Який залишок коштів на спеціальних рахунках необхідно зазначити бюджетним установам (організаціям) при заповненні рядка 1.2 І частини Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року?

Відповідно до пп. «а» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, належать до неприбуткових установ та організацій.
Згідно з п. 157.10 ст. 157 ПКУ доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.
Відповідно до п. 157.14 ст. 157 ПКУ центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій.
Форму та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі – Звіт) затверджено наказом ДПА України від 31.01.2011 N 56. Звіт складається та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами за кожний звітний (податковий) період.
Відповідно до встановленої форми Звіту залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року, відображаються у рядку 1.2 І частини Звіту.
Згідно з пп. 2 підрозд. 2 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ з дати набрання чинності розділом III ПКУ платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року.
Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.
Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.
З урахуванням викладеного, оскільки у 2011 році платники, на яких поширюються норми р. ІІІ ПКУ, складають податкову звітність окремо за перший квартал 2011 року та окремо за другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року, то бюджетні установи (організації) при заповненні Звіту починаючи з другого 2011 року у рядку 1.2 І частини Звіту зазначають залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з І кварталу 2011 року (залишки коштів станом на 01.04.2011).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам