Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


79493 Друкувати

Спрощена система оподаткування у 2024 році

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 Податкового Кодексу України (далі — ПКУ), на сплату єдиного податку та з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 ПКУ (п.п. 291.3 ПКУ).

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування  визначено ст.298 ПКУ.

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначено ст. 299 ПКУ.

Види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання (фізичним особам – підприємцям) бути платниками єдиного податку визначено п.п. 291.5. ПКУ.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп визначено ст. 292 ПКУ.

Зокрема, для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п.п.293.1 ПКУ).

В окремих випадках, відповідно до п. 293.4 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків.

Особливості застосування ставок єдиного податку визначено у п. 293.8 ПКУ. 

Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2010), належать виключно до 3 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи (п.291.4 Податкового кодексу України).

Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть обирати лише 3 групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 5 % (п.293.3 Податкового кодексу України).

показники

група

1 група

2 група

3 група

4 група

суб‘єкти господарювання

фізичні особи - підприємці

фізичні особи -підприємці

фізичні особи – підприємці

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно- правової форми

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

максимальна кількість найманих осіб

без найманих осіб

10 осіб

(при розрахунку загальної кількості найманих не враховуються мобілізовані  працівники)

не обмежено

не обмежено

обсяг річного доходу

не більше 167 розмірів мінзарплати

не більше  834 розмірів мінзарплати
(у 2024 році - 1 185 700 грн) 

не більше 1167 розмірів мінзарплати
(у 2024 році - 5 921 400  грн) 

не більше 1167 розмірів мінзарплати
(у 2024 році - 8 285 700 грн) 

не обмежено

ставка податку

 до 10 % ПМ** на місяць
(у 2024 році до 302,80 грн)

до 20 % МЗП* на місяць
(у 2024 році до 1420,00 грн)

3 % доходу для платників ПДВ

5 % доходу для неплатників ПДВ

3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість

 

5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

з 1 гектара (у % бази  оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

 

додаткові ставки податку:

15 % до:

• суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного у пп. 1–3 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платника єдиного податку, віднесеного до 1 або 2 групи;

• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

• до доходу, отриманого платниками 1 або 2 групи від провадження діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ, відповідно

Ставки єдиного податку для платників третьої групи з юридичних осіб встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 ПКУ (6 % або 10 % відповідно):

• до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 3 п. 291.4 ПКУ;

• до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений  у цій главі (грошовий);

• до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

строки подання звітності

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

щороку не пізніше 20 лютого

терміни сплати податку

авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

 

щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 %; 

у II кварталі - 10 %; 

у III кварталі - 50 %;

у IV кварталі - 30 %

*МЗП - мінімальна заробітна плата, встановлена законом на 1 січня податкового (звітного) року.

**ПМ - прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам