Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо обчислення страхового стажу при розрахунку лікарняних (лист Пенсійного фонду від 28.03.2024 р. № 2800-030401-8/18707)

Щодо обчислення страхового стажу при розрахунку лікарняних (лист Пенсійного фонду від 28.03.2024 р. № 2800-030401-8/18707)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

ЛИСТ

від 28.03.2024 р. № 2800-030401-8/18707

Розглянувши […] запит від […] щодо обчислення страхового стажу при розрахунку лікарняних, Пенсійний фонд України повідомляє.

<…>

Згідно із частиною першою статті 3 Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 1105) соціальне страхування здійснюється за принципами законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування.

Відповідно до статті 11 Закону № 1105 страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, набули страховий стаж менше шести місяців, мають право на страхові виплати відповідно до цього Закону в таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Відповідно до статті 14 Закону № 1105 страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а за періоди до 1 липня 2000 року – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св – сума єдиного внеску, сплаченого за відповідний місяць;

В – мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Отже, до страхового стажу зараховуються періоди, коли особи підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та за них сплачувалися страхові внески, а також періоди прирівняні до страхового стажу.

Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 4 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено, що одним з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування є страхування на випадок безробіття. Тобто, до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності зараховується період отримання допомоги по безробіттю як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Враховуючи викладене, у зазначеному Вами випадку, до страхового стажу працівника зараховується період отримання допомоги по безробіттю до 22.11.2023. Тобто, не повний місяць. Також до страхового стажу зараховується період перебування працівника у трудових відносинах з роботодавцем починаючи з 15.12.2023. При цьому, якщо страхові внески сплачені за цей місяць у розмірі більше або у розмірі мінімального страхового внеску, то такий місяць зараховується до страхового стажу як один місяць.

У випадку, якщо страхові внески сплачені у розмірі меншому, ніж мінімальний страховий внесок, то страховий стаж обчислюється за відповідною формулою, зазначеною у статті 14 Закону № 1105.

Окремо слід зазначити, що у випадку, якщо після обчислення страхового стажу з’являються неповні місяці страхового стажу, то такі періоди страхового стажу можна підсумовувати.

З повагою

Заступник начальника управління –
начальник відділу контролю
правильності розрахунку виплат
у зв’язку із тимчасовою втратою
працездатності управління страхових
виплат та соціальних послуг
Артур ЧЕРЕДНИК

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям