Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 29.11.2023 р. № 665)

Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 29.11.2023 р. № 665)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2023

м. Київ

№ 665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2023 р. за N 2087/41143

Про внесення змін до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 06 листопада 2023 року N 616, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2023 року за N 2021/41077, такі зміни:

1) абзаци третій, четвертий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

"доповнити абзац восьмий після першого речення другим реченням такого змісту: "Для бухгалтерського обліку окремих видів запасів, враховуючи їх якісно-технічні характеристики та призначення, підприємство може застосувати більш ніж один натуральний вимірник (наприклад, тонна / літр, штука / квадратний метр тощо).".

У зв'язку з цим друге речення вважати третім реченням.";

2) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

"1) у рахунку 13:

доповнити графу 2 після слова "Знос" словом "(амортизація)";

у графі 3 слово "знос" замінити словами "нараховану амортизацію та знос (накопичену амортизацію)";";

3) у підпунктах 2, 3 пункту 2 слова "третій", "першій" замінити цифрами "3", "1" відповідно, слова ""Готова продукція"", ""Інші витрати"" виключити.

2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям