Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Інвентаризація

ИНВ-1
Инвентаризационная опись основных средств
ИНВ-2
Инвентаризационный ярлык
ИНВ-3
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей
ИНВ-4
Акт инвентаризации товаров отгруженных
ИНВ-5
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение
ИНВ-6
Акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути
ИНВ-8
Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них
ИНВ-8А
Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, узлах и деталях оборудования, приборах и иных изделиях
ИНВ-9
Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них
ИНВ-10
Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств
ИНВ-11
Акт инвентаризации расходов будущих периодов
ИНВ-15
Акт инвентаризации наличия денежных средств, находящихся _____
ИНВ-16
Инвентаризационная опись ценностей и бланков документов строгой отчетности
ИНВ-17
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
ИНВ-17-прил
Справка к акту № _____ инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами '__' ________ 20__ г.
ИНВ-18
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
ИНВ-19
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей на '__' ______ 20__ г.
Інвентаризаційний опис необоротних активів
Інвентаризаційний опис запасів
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання
Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів
Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів
Акт про результати інвентаризації грошових коштів
Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності
Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій
Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами
Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання
Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків
Протокол інвентаризаційної комісії
Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження (постанова КМУ від 06.06.2007 р. № 803, із змінами, останні з яких внесено постановою КМУ від 23.10.2019 р. № 884)
Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання (постанова КМУ від 08.11.2007 р. № 1314, із змінами, останні з яких внесено постановою КМУ від 13.03.2019 р. № 194)
Доступ до всіх документів
Передплатіть доступ до сайту buhgalter911.com всього
за 70 грн на місяць і ви зможете:
  • Завантажувати бланки
  • Читати статті та новини
  • Користуватися довідниками
  • І все це - без обмежень та реклами!
Передплатники, які оформили PRO-доступ на порталі i.factor.ua отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.