Підпишіться!


  • О льготах по НДС в IT-сфере

О льготах по НДС в IT-сфере   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.10.2012 р. N 6239/10/06-408
   
   Щодо пільг з ПДВ в IT-сфері


   
   Державна податкова служба у м. Києві розглянула ваш лист від 03.09.2012 р. N 32 щодо пільг з оподаткування ПДВ і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 30.1 статті 30 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (далі - Кодекс) податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав.
   
   Податкові пільги з ПДВ не надаються, а визначаються виключно за операціями з постачання товарів та/або послуг та застосовуються в обов'язковому порядку без можливості відмовитися від їх застосування.
   
   Згідно з пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції. Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:
   
   - результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
   
   - криптографічні засоби захисту інформації.
   
   Підпунктом 1.6 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено, що суб'єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування.
   
   Для підтвердження права суб'єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову невиїзну перевірку платника для встановлення достовірності поданих платником документів. Така перевірка може бути проведена протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання реєстраційної заяви.
   
   Суб'єкт індустрії програмної продукції має право застосовувати особливості оподаткування з першого числа місяця календарного кварталу, що настає за місяцем, в якому такого суб'єкта було включено до реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.
   
   Відповідно до підпункту 1.7 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу у разі якщо суб'єкт, який застосовує особливості оподаткування, не відповідає критеріям, встановленим у підпункті 1.4 пункту 15 розділу XX Кодексу, то:
   
   1) на такого суб'єкта не поширюються особливості оподаткування, встановлені цим пунктом. Такий суб'єкт зобов'язаний визначити податкове зобов'язання з податків, визначених особливостями оподаткування, за підсумками звітного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невідповідність, і в порядку, передбаченому цим Кодексом, сплатити податок до бюджету в загальному порядку та сплатити пеню на суму збільшеного податку за період, починаючи з першого числа звітного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невідповідність;
   
   2) такий суб'єкт втрачає право застосовувати особливості оподаткування протягом чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, наступних за звітним (податковим) кварталом, в якому була допущена така невідповідність;
   
   3) такий суб'єкт вважається платником відповідних податків на загальних підставах з першого числа звітного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невідповідність.
   
   Таким чином, звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції поширюється на суб'єктів господарювання, які включені до реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, та мають свідоцтво про реєстрацію такого суб'єкта як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування.
   
   Слід також зазначити, що згідно з р. II Прикінцеві положення Закону України від 05.07.2012 р. N 5091-VI (далі - Закон N 5091) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом N 5091 (Закон N 5091 набрав чинності з 03.08.2012 р.) належить:
   
   - забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом N 5091;
   
   - забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом N 5091.
   
   Одночасно ДПС у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників податків, в яких надаються, зокрема, і консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу.
   
   Тобто, після прийняття міністерствами та відомствами відповідних нормативно-правових актів, більш детальну інформацію стосовно порушених вами питань (зокрема, стосовно документів, які подаються разом з реєстраційною заявою, тощо) можна буде отримати звернувшись безпосередньо до податкового органу за місцем вашої державної реєстрації.
   
   
   
   Заступник Голови
   
   О. В. Онищенко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд