Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обработки отчетности субъектов хозяйствования, которые признаны банкротами в соответствии с Законом Украины от 14.05.92 № 2343-XII «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"

Относительно обработки отчетности субъектов хозяйствования, которые признаны банкротами в соответствии с Законом Украины от 14.05.92 № 2343-XII «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.01.10 № 505/7/07-1217
   
   Щодо опрацювання звітності суб’єктів господарювання, які визнані банкрутами відповідно до Закону України від 14.05.92 № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон № 2343-ХІІ) (із змінами).
   (ВИТЯГ)


   
   Головам ДПА в АР Крим, областях,
   мм. Києві та Севастополі
   
   

Про надання роз’яснення


   
   Пунктом 2 статті 25 Закону № 2343-ХІІ передбачено, що протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. З дня призначення ліквідатора до нього переходить права керівника (органів управління) юридичної особи – банкрута.
   
   Таким чином, з дня винесення постанови про визнання банкрутом податкові декларації з податку на додану вартість та податкові накладні повинні підписуватись ліквідатором, а не керівником підприємства.
   
   Зважаючи на викладене, відповідно до покладених функцій орган державної податкової служби зобов’язаний на етапі приймання звітності здійснювати перевірку підписів посадових осіб суб’єктів господарювання, яких визнано банкрутами відповідно до вимог законодавства. Така перевірка здійснюється шляхом отримання завіреної копії постанови про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення ліквідатора або звіряти з наявними даними в електронній базі даних державної податкової служби.
   
   Відповідно, звітність не підписана ліквідатором боржника (відсутній підпис посадової особи) згідно вимог підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.00 № 2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та пункту 4.3 Порядку про затвердження форми податкової декларації та її заповнення і подання”, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 не може бути визнана органом ДПС як податкова звітність. Така податкова звітність, не підписана ліквідатором боржника, тільки реєструється (без внесення показників) та отримує статус „До відома”, а в коментарях проставляється реєстраційний номер повідомлення (про невизнання ОДПС декларації як податкової) та дата його відправки.
   
   В подальшому працівники органу ДПС аналізують звітність, подану суб’єктами господарювання, які визнані банкрутами, зокрема, з метою виявлення ризиків неправомірного виписування податкових накладних з використанням наявної інформації про господарські операції такого платника в органах державної податкової служби (баз даних, АРМів, зокрема, Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів).
   
   При цьому, якщо за результатами невиїзних документальних перевірок платників встановлено врахування у складі податкових зобов’язань платника податкових накладних, складених з порушеннями (підписаних іншою особою), підрозділ оподаткування юридичних осіб терміново інформує податковий орган за місцем реєстрації вигодонабувачів та надає копії документів (постанови про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення ліквідатора) для вжиття заходів згідно чинного законодавства.
   
   Крім того, за результатами проведеного аналізу підрозділ оподаткування юридичних осіб службовою запискою передає перелік суб’єктів господарювання, по яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або визнаних банкрутами та які ймовірно задіяні у схемах мінімізації податкових зобов’язань (вигодоформуючий суб’єкт та транзитери):
   
   - до підрозділу податкової міліції для вжиття заходів щодо притягнення посадових осіб (засновників) до кримінальної відповідальності;
   
   - до підрозділу податкового контролю юридичних осіб з платників, якими не подано документи для проведення позапланових документальних невиїзних перевірок, для організації позапланових документальних виїзних перевірок, в ході яких встановлюється легітимність податкової звітності та первинних документів (в подальшому, у разі необхідності, направлення матеріалів перевірки за місцем реєстрації вигодонабувачів);
   
   - до юридичного підрозділу для надання правової допомоги при проведенні перевірок.
   
   Стосовно платників податку щодо яких порушено провадження в справі про банкрутство, то при проведенні документальної перевірки таких платників слід ураховувати вимоги статті 13 Закону № 2343-ХІІ в частині встановлення наявності погодження укладених договорів з розпорядником майна, призначеним ухвалою господарського суду як арбітражним керуючим.
   
   Заступник Голови
   С.В. Чекашкін

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам