Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О форматно-логическом контроле принятия ТД

О форматно-логическом контроле принятия ТД

 ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНIЗАЦIЙ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОФОРМЛЕННЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.07.2015 р. № 1752/99-99-24-02-02-18
 
(лист втратив чинності згідно з листом ДФС від 28.09.2017 р. № 2271/99-99-18-02-02-18)

   
Департамент розвитку IT

   
Про форматно-логiчний контроль прийняття МД

    У доповнення до листа Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення вiд 18.06.2015 N 1514/99-99-24-02-01-18 надаємо доопрацьовану редакцiю Алгоритму форматно-логiчного контролю прийняття в ЄАIС (Iнспектор-2006) митних декларацiй на пiдакцизнi товари, що ввозяться на митну територiю України (версiя 4).
   
    Додаток: на 9 арк. у 1 прим.
   
   Директор Департаменту
С.М. Сьомка

   
   
Додаток
   Версiя 4
   станом на 15.07.2015

   
   
Алгоритм
   форматно-логiчного контролю прийняття в ЄАIС (Iнспектор-2006) митних декларацiй на пiдакцизнi товари, що ввозяться на митну територiю Україну

   
    1. Типи митних декларацiй до яких застосовується цей алгоритм: IМ АА, IМ ТК, IМ ТФ, IМ ТН, IМ ДТ, IМ ДЕ, IМ ДР, IМ ДМ.
   
    2. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо третiм та четвертим знаками у першому пiдроздiлi графи 37 "Процедура" митної декларацiї проставлено такi коди попереднього митного режиму:
   
    IМ 31, 41, 42, 51, 52, 72, 73, 74;
    ТР 80, 82.
   
    3. При перевiрцi графи 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ" митної декларацiї враховується наявнiсть одного iз таких документiв:
   
    - попередня митна декларацiя, по якiй здiйснено випуск товарiв вiдповiдно до частини 4 статтi 259 Митного кодексу України (код 1800);
    - попередня митна декларацiя (код 1801);
    - перiодична митна декларацiя (код 1301);
    - повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес вiдправлення (код 1805).
   
    4. При перевiрцi митної декларацiї, здiйснюється контроль щодо обов'язкового заповнення графи 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ" цiєї митної декларацiї.
   
    5. У разi не заповнення графи 40 митної декларацiї зазначеної в пунктi, або вiдсутностi в цiй графi реквiзитiв документiв зазначених у пунктi 3 Алгоритму, така митна декларацiя в ЄАIС (Iнспектор-2006) не приймається.
   
    6. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо у графi 37 митної декларацiї проставлено лiтерний код особливостi перемiщення товарiв "АА" або "АВ" (товари, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога).
   
    7. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо пiдакцизнi товари ввезенi на митну територiю України до початку введення цього Алгоритму.
   
    8. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо код товару спiвпадає з кодом пiдакцизного товару, але товар не є пiдакцизним згiдно Податкового кодексу України, при цьому у графi 47 митної декларацiї вiдсутнє нарахування акцизного податку.
   
    9. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо у графi 37 митної декларацiї проставлено лiтерний код особливостi перемiщення товарiв "IA" або "IB" (товари, що ввозяться на митну територiю Україну дипломатичними (консульськими або прирiвняними до них органiзацiями чи установами) представництвами iноземних держав в Українi або членами їх персоналу, у тому числi членами сiмей персоналу).
   
    10. Форматно-логiчний контроль не здiйснюється, якщо митна декларацiя подана на товари, ввезенi на митну територiю України громадянами.
   
    11. При перевiрцi графи 52 "Гарантiя не дiйсна для" митної декларацiї типу "IМ 72 ЕЕ" враховуються вiдомостi, зазначенi у графах 29, 30 та графi А митної декларацiї, згiдно з таблицею, що додається.
   
    У разi одночасного зазначення у графах 29, 30 та графi А митної декларацiї вiдомостей згiдно з таблицею, графа 40 "Загальна декларацiя/Попереднiй документ" та графа 47 "Нарахування платежiв" митної декларацiї не заповнюються, та у правому пiдроздiлi графи 52 "Гарантiя не дiйсна для" митної декларацiї зазначається код заходу гарантування "00".
   
    Форматно-логiчний контроль, викладений у цьому пунктi Алгоритму, застосовується виключно до митних декларацiй типу "IМ 72 ЕЕ" для декларування пiдакцизних товарiв, що помiщуються у митний режим "безмитна торгiвля" та ввозяться на митну територiю України безпосередньо через тi пункти пропуску, у яких розташованi вiдповiднi магазини безмитної торгiвлi.
   
   
Таблиця

   
Магазини безмитної торгiвлi та вiдомостi, що зазначаються в окремих графах митної декларацiї
   
N з/п Реєстрацiйний номер МБТ Найменування митницi ДФС, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю МБТ Найменування юридичної особи/прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця Адреса мiсця провадження дiяльностi пiдприємства (назва пункту пропуску) Код, що зазначається у гр. 29 МД Код, що зазначається у гр. 30 МД Коди, що можуть бути зазначенi у гр. А МД
1 2 3 4 5 6 7 8
1 D/0002/01 Київська мiська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Київ" (Жуляни) 100280100 100-0264-1 100280000
100280101
2 D/0003/00 Львiвська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Рава-Руська" 209100500 209-021-1-1 209100001/
209100002/
209100003/
209100004
3 D/0004/01 Львiвська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Шегинi" 209090400 209-023-1-1 209090401/
209090402/
209090403/
209090404
4 D/0005/00 Львiвська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Кракiвець" 209080200 209-020-1-1 209080201/
209080202/
209080203/
209080204
5 D/0006/00 Сумська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Катеринiвка" 805140900 805-888-1-1 805140900
6 D/0007/00 Сумська Українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство "Львiв-Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Бачiвськ" 805120800 805-888-1-1 805120000
7 D/0008/00 Чернiвецька Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Порубне" 408020300 408-888-1-1 408020301/
408020302/
408020303/
408020304
8 D/0009/00 Волинська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Доманове'" 205081000 205-888-1-1 205080001
9 D/0010/01 Волинська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Ягодин" 205020100 205-888-1-1 205020007
10 D/0011/00 Житомирська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Виступовичi" 101110300 101-888-1-1 101110300
11 D/0012/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Косино" 305141500 305-888-1-1 305140000
12 D/0013/01 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Чоп" 305020400 305-888-1-1 305020401/
305020402/
305020403/
305020404
13 D/0014/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Вилок" 305151700 305-888-1-1 305151700
14 D/0015/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Дякове" 305161800 305-888-1-1 305161801/
305161802/
305161803/
305161804
15 D/0016/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Малий Березний" 305110000 305-888-1-1 305110000
16 D/0017/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Ужгород" 305060900 305-888-1-1 305060901/
305060902/
305060903/
305060904
17 D/0018/00 Одеська товариство з обмеженого вiдповiдальнiстю "Д'ЮТI-ФРI ОДЕСА" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Одеса" 500030300 500-001-1-1 500030000
18 D/0019/00 Одеська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ УКРАЇНА" мiжнародний пункт пропуску для морського сполучення "Одеський морський торговельний порт" 500060700 500-012-1-1 500060705
19 D/0020/03 Київська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" 12512 01 00 125-888-1-3 125120107
20 D/0023/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Лужанка" 305141600 305-888-1-1 305141603/
305141604/
305141605/
305141606
21 D/0026/02 Київська приватне пiдприємство ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ "АВIАКОМПАНIЯ АНП" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" 12512 01 00 125-013-1-1 125120107
22 D/0028/03 Київська мiська приватне пiдприємство ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ "АВIАКОМПАНIЯ АНП" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Київ" (Жуляни) 100280100 100-026-1-1 100280101
23 D/0030/00 Запорiзька приватне пiдприємство ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ "АВIАКОМПАНIЯ АНП" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Запорiжжя" 112010100 112-888-1-3 112010101
24 D/0031/00 Харкiвська приватне пiдприємство ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПIДПРИЄМЦIВ "АВIАКОМПАНIЯ АНП" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Харкiв" 807030700 807-888-1-3 807030000
25 D/0034/00 Одеська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЬЮТI ФРI УКРАЇНА ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Кучурган" 500092800 500-888-1-1 500092804
26 D/0035/00 Днiпропетровська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю виробничо-торгiвельно-посередницька фiрма "ЕСКО" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Днiпропетровськ" 110030100 110-005-1-1 110030102
27 D/0036/04 Київська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київрiанта" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" 125 120 100 125-888-1-3 125120107
28 D/0038/00 Закарпатська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Солотвино" 305170000 305-888-1-1 305170000
29 D/0040/01 Одеська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ"ОДЕСА" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Одеса" 500030300 500-001-1-1 500030000
30 D/0042/00 Миколаївська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЬЮТI ФРI УКРАЇНА ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Миколаїв" 504070100 504-005-1-1 504070000
31 D/0044/00 Київська мiська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРКЛIНСЕРВIС" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Київ" (Жуляни) 100280100 100-026-1-1 100280101
32 D/0047/00 Херсонська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "DFT -Пiвдень" мiжнародний пункт пропуску для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт" 508030300 508-005-1-1 508030000
508-002-1-1 508030303
33 D/0048/00 Львiвська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЛЕМIНГО ДЬЮТI ФРI УКРАЇНА" мiжнародний пункт пропуску для повiтряної о сполучення "Львiв" 209010100 209-888-1-3 209010101/
209010102
34 D/0050/00 Одеська Спiльне українсько-нiмецько-швейцарське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Д'ютi Фрi Трейдiнг" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Кучурган" 500092800 500-888-1-1 500092804
35 D/0051/01 Харкiвська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "TPEBEЛ РIТЕЙЛ УКРАЇНА" мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Гоптiвка" 807141800 807-888-1-1 807140000
36 D/0055/00 Харкiвська товариство з обмеженого вiдповiдальнiстю "ЄВРО-ДИЛТЖАНС" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Харкiв" 807030700 807-888-1-3 807030000
37 D/0059/00 Одеська ТОВ "СЕ-ЗАМ" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Одеса" 500030300 500-001-1-1 500030000
38 D/0062/00 Херсонська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "DFT-Пiвдень" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "аеропорт Херсон" 508040400 508-888-1-1 508 040 000 508 040 000
508-002-1-1
39 D/0063/01 Одеська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Одеса" 500030300 500-001-1-1 500030000
40 D/0064/01 Київська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" (термiнал D) 12512 01 00 125-888-1-3 125120107
41 D/0065/01 Київська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київрiанта" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" (термiнал D) 125120100 125-888-1-3 125120107
42 D/0066/01 Вiнницька товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЬЮТI ФРI Україна ЛТД" мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Вiнниця" 401090100 401-003-1-1 40109001
43 D/0067/00 Одеська товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скарабєй" мiжнародний пункт пропуску для морського та поромного сполучення "Iллiчiвський морський торговельний порт" 500040400 500-888-1-4 500040403
   

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам