Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О перечислении платежей в бюджет в 2015 году

О перечислении платежей в бюджет в 2015 году   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.01.2015 р. N 1487/7/99-99-25-01-17

   
Керiвникам митниць

   Щодо перерахування платежiв до бюджету у 2015 роцi
    У вiдповiдностi до наказу Державної казначейської служби України вiд 08.01.2015 N 4 "Про внесення змiн до Довiдника вiдповiдностi символу звiтностi коду класифiкацiї доходiв бюджету" митницям ДФС надано перелiк нових рахункiв з облiку надходжень державного та мiсцевих бюджетiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рiк".
   
    Датою початку здiйснення операцiй по зарахуванню надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв на рахунки, вiдкритi згiдно з наказом ДКСУ вiд 06.01.2015 N 4, визначено - 26.01.2015.
   
    До приведення у вiдповiднiсть Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 року N 1011 (зi змiнами), при здiйсненнi митного оформлення нижче зазначених надходжень слiд використовувати коди види платежу зазначенi в колонцi "Код виду надходжень":
   
Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Мито
Антидемпiнгове мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010900
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010900
Спецiальне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї 3 мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010800
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15010800
Компенсацiйне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
25 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011000
125 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15011000
Додатковий iмпортний збiр (у стадiї узгодження)   Митний кодекс,
Закону України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року"
22 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011100
122 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами  
   
    Прошу невiдкладно довести цю iнформацiю до вiдома всiх зацiкавлених осiб.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

   

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам